Materiály ke stažení

JEDNOTNÉ OZNAČENÍ ZUŠ OPEN

Vaše akce se stanou součástí festivalu po naplnění dvou podmínek:

K podpoře propagace vám nabízíme k užití:

Návody: ke vložení programů, ke vložení odkazů do programů, k editaci vizitek škol

Tiskové materiály pro tento ročník:

Letos máme důležitou novinku: díky tomu, že festival získal podporu hejtmanů všech krajů, připravili jsme pro každý kraj samostatnou verzi pozvánek, letáků/programů i plakátů, kde je tato informace povinně uvedena. Prosíme, věnujte pozornost užití správné šablony pro daný kraj.

Plakáty jsou připravené ve dvou formátech:

Ve wordu ve formátu A4, který ale lze při odeslání do tiskárny (kancelářské či profesionální) v předvolbě tisku libovolně zvětšit až do velikosti A1 (dle možností tiskárny). Ovšem vzhledem k existenci mnoha textových editorů může dojít při otevření souboru k deformaci písma či jiným potížím se zobrazením.

V pdf ve formátu A1, kde odpadají potíže s editory. Tento formát si opět můžete přizpůsobit velikosti výsledného tisku v nastavení v předvolbě tisku.

Připravili jsme i soubor obecných materiálů bez označení krajů:

plakát A4, plakát A1, leták/program A5, pozvánka, pozvánka