Podpořte nás i vy

Naděje je jedna z nejdůležitějších lidských ctností, je motorem lidského jednání, který mu dává smysl. Umění je nadějí, kultivuje společnost, povznáší ducha, přináší radost a  v případě benefičního přesahu i pomoc potřebným.  Umění v podání mladých interpretů, žáků ZUŠ dává naději a přináší svědectví o tom, že výchova nejmladší generace k umění, její kultivace má smysl."  Irena Pohl Houkalová, ředitelka festivalu ZUŠ Open

Projekty ve prospěch žáků a pedagogů základních uměleckcýh škol, jakož i programy s přesahem k pomoci bližním prostřednictvím umění se neobejde bez finanční podpory našich dárců. Bude nám ctí, pokud vás budeme moci přivítat v našem společenství.  V případě zájmu o bližší infromace, prosím, kontakujte nás na zusopen@zusopen.cz.

Na účet Nadačního fondu Magdaleny Kožené lze přispět přímo zde: Rádi vystavíme potvrzení nebo sepíšeme darovací smlouvu.

2112623041 / 2700

účet NFMK

Máte-li pro svůj dar zcela konkrétní cíl (např. investice do obnovy hudebních nástrojů na školách, podpora uměleckého vzdělávání nadaných dětí ve složité životní situaci...) neváhejte se na nás se svým přáním obrátit na kontaktu g_r.