Podpořte nás i vy

Pokud chcete k podpoře vzdělávání dětí na základních uměleckých školách také přispět, můžete tak učinit např. zasláním finančního daru na účet Nadačního fondu Magdaleny Kožené:

2112623041 / 2700

účet NFMK

Máte-li pro svůj dar zcela konkrétní cíl (např. investice do obnovy hudebních nástrojů na školách, podpora uměleckého vzdělávání nadaných dětí ve složité životní situaci...) neváhejte se na nás se svým přáním obrátit na kontaktu g_r.