Na realizaci festivalu se podílejí

Concentus Moraviae

MÚZA

Sdružení Neratov

Komorní filharmonie Pardubice

Karlovarský symfonický orchestr

Zámek Liteň, z. s.

ZUŠKA?ZUŠKA!

Unie českých pěveckých sborů