Múza - sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje

Múzy VE SVĚTĚ TECHNIKY

Pořádá   |   Múza - sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje
Místo konání akce   |   Vítkovice 3004 Ostrava
Datum a čas   |   31. května od 11:00— do 26. června od 11:00
Kategorie   |   výstava / vernisáž
Anotace akce

Vernisáž výstavy žáků Věda a technika v obrazech - science pictures. 

Akce je součástí VI. ročníku Festivalu Múziáda 2019 – festivalu ZUŠ Moravskoslezského kraje, který se opět, stejně jako v loňském roce, koná pod záštitou náměstků moravskoslezského kraje Mgr.et Mgr.Lukáše Curyla a Mgr. Stanislava Folwarcneho a náměstka primátora města Ostravy Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D. 

Jak napovídá samotný název letošní výstavy, jsou vystavené práce motivovány přímo prostředím, v němž je výstava instalována. Oblast Dolních Vítkovic, zejména exteriér přeplněný železem a ocelí starých železáren, je obrovským inspiračním zdrojem pro každého výtvarníka. Zvláštní, harmonická, typická barevnost starého kovu přímo vybízí k výtvarnému zpracování. Múza pořádá každoročně výtvarnou přehlídku výtvarných oborů ZUŠ MSK.

 

Té letošní výstavy se účastní 22 ZUŠ. Každá z nich má možnost představit tři práce. Dohromady tedy výstava nabízí ke zhlédnutí 66 výtvarných děl mladých výtvarníků. Pro některé je to jejich první vystavení mimo školu a možnost srovnání s kamarády z jiných škol. Odměnou pro většinu je pak i to, že školy jsou motivovány k návštěvě expozic Světa techniky a děti tak mohou srovnat své schopnosti imaginace se skutečnou vědou, skutečnými tvary a procesy technického prostředí, a tak obohatit svou fantazii a obrazotvornost. To se možná stane inspirací jejich další tvorby. Také letošní výstava má i multimediální část, kdy jsou promítány animace vytvořené dětmi na obrazovce velké televize.

 

A protože ke každé vernisáži patří trocha hudby, vystoupí na té letošní cimbálová muzika Buriánek ze ZUŠ Zdeňka Buriana z Kopřivnice.

Doprovodné akce

Zdeněk Babinec 606758899