Závěrečná zpráva roku 2020

Závěrečná zpráva roku 2020

Datum zveřejnění   |   10. března 2021

S radostí přinášíme ohlédnutí za ZUŠ Open a Akademií MenART v čase pandemie v rámci závěrečné zprávy roku 2020. Jejím hlavním poselstvím je sdílení naděje, která  je jednou z nejdůležitějších lidských ctností, motorem lidského jednání, který mu dává smysl, zejména pokud jde o jednání dobré. Umění je nadějí, kultivuje společnost, povznáší ducha, přináší radost a v případě benefičního přesahu, který byl v rámci ZUŠ Open 2020 akcentován, i pomoc potřebným. Umění mladých interpretů, žáků ZUŠek, dává naději a přináší svědectví o tom, že výchova nejmladší generace k umění a celkově její kultivace má smysl. Takovou naději potřebujeme nejen v době epidemie.

V závěrečné zprávě také děkujeme všem partnerům, podporovatelům i školám a pedagogům, kteří svým zapojením do obou projektů a ochotou veřejně prezentovat svou práci posilují pozici základních uměleckých škol ve veřejném mínění.

Se závěrečnou zprávou se můžete seznámit zde.