Message IV. ročníku: ZUŠKY POMÁHAJÍ!

Message IV. ročníku: ZUŠKY POMÁHAJÍ!

Datum zveřejnění   |   5. listopadu 2019

Začátkem listopadu vám přinášíme první detailnější informace stran nadcházejícího ročníku ZUŠ Open. Termín čtvrtého ročníku předznamenává pětidenní festivalový model 12. - 16. 5. 2020. V těchto dneh chystají školy své individuální akce, mohou prezentovat projekty jak ve škole, tak i v rámci plánovaných spoluprací a využít zapojení se do velkých krajských projektů, organizovaných přímo ze strany NFMK ve spolupráci s vedením AZUŠ.

Prostřednictvím ZUŠ Open školy jasně poukazují na to, že jsou nositeli kvality a pestrosti svého vzdělávacího procesu, a též na sílu spočívající ve společné prezentaci a vzájemné inspiraci, přičemž potvrzují svůj nenahraditelný význam pro kulturní a společenský život regionu.

Těšíme se, že síla společného sdílení umění a radosti z něj přinese řadu dalších krásných projektů a jedinečných zážitků i v nadcházejícím ročníku, jemuž je mj. věnováno i poselství „ZUŠky pomáhají“.  Základní umělecké školy se charitní činnosti dlouhodobě věnují, především v rámci prezentace umělecké činnosti, avšak veřejnost i zřizovatelé tyto aktivity často nereflektují. Prostřednictvím rozsáhlé kampaně projektu ZUŠ Open a mediální pozornosti se nabízí potenciál upozornit na další podstatný rozměr činnosti ZUŠ a v rámci jednotlivých akcí přímo podpořit potřebné. V regionech tak vzniká z iniciativy škol řada projektů se sociálním přesahem - například koncerty ve prospěch Charity ČR, vystoupení v nemocnicích, domech seniorů, představení s veřejnými sbírkami pro potřebné a různé další typy benefic. 

Jedním z vrcholů IV. ročníku ZUŠ Open bude benefiční koncert duchovní hudby v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze ve prospěch Arcidiecézní charity Praha.

Harmonogram a detailní informace k přípravám nadcházejícího ročníku naleznete zde.

V rámci podpory základních uměleckých škol prohloubil projekt ZUŠ Open spolupráci s Českým rozhlasem. Touto cestou bychom rádi všem ředitelům škol a vedoucím souborů připomněli deadline pro nominaci souborů do soutěže Concerto Bohemia. Detailní informace naleznete zde.

Novou podporující institucí je nakladatelství Supraphon, které v rámci spolupráce s projekem ZUŠ open nabízí školám vydat profilové CD. Podmínky a bližší informace  naleznete zde.