Hana Baboráková

Hana Baboráková

Pozice   |   violoncellistka
Obor   |   hudební

"Moje dětství je spjato s LŠU Lounských, kam jsem nejprve od 5-ti let docházela na hodiny klavíru k paní učitelce Evě Žebrákové a později v 9-ti letech na obor violoncello k panu učiteli Mirko Škampovi. Mojí velkou motivací se co nejrychleji zdokonalit, abych obstála v silné konkurenci mých spolužáků, kteří začali mnohem dříve, bylo dostat se do Pražského studentského orchestru, vedeného vynikající hudební osobností-dirigentkou a klavíristkou Vlastou Škampovou. To se mi brzy splnilo a já jsem tak díky tomu získala obrovské zkušenosti, ze kterých čerpám dodnes.
Nezapomenu na velmi intenzivní zkoušky, které probíhaly dvakrát týdně a před koncerty témeř denně, ale odměnou byla skvělá parta lidí se zápalem pro hudbu, skvělé koncerty a častá zahraniční turné do zemí, kam bych se v té době nemohla ani podívat. Jsou to pro mne nezapomenutelné roky a především díky nim jsem v oboru zůstala a pokračovala k profesionální dráze. Dnes vedle aktivního hraní také učím na ZUŠ Vadima Petrova. Snažím se dětem a mladým lidem předat hlavně lásku k hudbě a k společnému sdílení hudebních zážitků. Sama vidím, že tito lidé mají oproti ostatním vrstevníkům bohatší vnitřní život. Proto také podporuji projekt ZUŠ Open, který staví na těchto, pro mne důležitých hodnotách. Držím palce!"