ZUŠ Učňovská

Adresa   |   Učňovská 100/1, 19000 Praha
Region   |   Hlavní město Praha
Web   |   www.umeleckaskola.cz
Kontaktní e-mail   |   zus2@234.cz (zástupkyně ředitele)
Facebook   |   http://www.facebook.com/zusucnovska1/

Charakteristika školy   |   Na naší škole mají žáci možnost rozvíjet svůj umělecký talent v hudebním a tanečním oboru. Kromě sólové hry, zpěvu či taneční techniky je naše výuka směřována převážně ke spolupráci mezi obory, na kterou je kladen velký důraz, protože v právě v ní vidíme hlavní poslání naší školy. Mezioborová provázanost vede k řadě nových podnětů a inspirace ve výuce. Velmi podporujeme kreativitu našich pedagogů a žáků v jejich vlastních projektech a tvorbě.
Úspěchy školy   |   Vystoupení našich žáků na hudebních a tanečních festivalech, přehlídkách či soutěžích jsou vždy kladně hodnocena odborníky i laickou veřejností. Naši absolventi se uplatňují jak v profesionálním uměleckém životě, tak i jako amatérští hudebníci či tanečníci.
Další aktivity školy   |   Každoročně pořádáme několik významných reprezentativních koncertů v pražských koncertních sálech jako sál Pražské konzervatoře, sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU či v Modlitebně Korunní. Žáci klavírního oddělení pravidelně vystupují na celostátním festivalu soudobé hudby Česká klavírní moderna dětem v koncertním sále Pražského jara v kostele sv. Vavřince, kde žáci provedli řadu premiér současných skladatelů. Naši klavíristé také často spolupracují s Vydavatelstvím a nakladatelstvím Českého rozhlasu.