Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec

Janderova 165/II
377 01 Jindřichův Hradec
Region: Jihočeský

www.zus-jhradec.cz
Kontaktní e-mail: Info@zus-jhradec.cz
Kontaktní e-mail: maderyc@zus-jhradec.cz

Vyučované obory:

Hudební obor

Výtvarný obor

Taneční obor

Literárně-dramatický obor