Základní umělecká škola Velké Opatovice, příspěvková organizace

Pod Strážnicí 499
679 63 Velké Opatovice
Region: Jihomoravský

Kontaktní e-mail: ladecka.zus@vopatovice.net (ladecka.zus@vopatovice.net)
Kontaktní e-mail: zus.vo@vopatovice.net (zus..vovopatovice.net)
Kontaktní e-mail: marcela.ladecka@seznam.cz (marcela.ladecka@seznam.cz)
Jméno ředitele: Marcela Ladecká

Charakteristika školy: ZUŠ Velké Opatovice je tříoborová, základní umělecké vzdělávání probíhá v hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru.

Úspěchy školy: Škola se pravidelně zúčastňuje soutěží vyhlášených MŠMT i ostatních soutěží, pravidelně prezentuje na veřejnosti prostřednictvím koncertů, divadelních vystoupení a výstav.

Další aktivity školy: Při škole funguje Spolek svaté Cecílie na podporu základního uměleckého vzdělávání. V rámci spolku také pravidelně spolupracujeme s panem Adamem Viktorou a připravujeme varhanní koncerty v kostele sv. Jiří ve Velkých Opatovicích.

Vyučované obory:

Hudební obor

Výtvarný obor

Literárně-dramatický obor

Afrika

Pořádá: Základní umělecká škola Velké Opatovice, příspěvková organizace
Místo konání akce:
Zámek 14
Velké Opatovice
Datum a čas:
24. května 2018
od 09:00 — do 12:00
Kategorie:
kombinovaný program
Anotace akce:

Letos jsme se rozhodli věnovat všechny akce ZUŠ Open společnému tématu, kterým je Afrika. V dopoledních hodinách připravujeme programy pro děti z mateřských škol. Hudební obor: V rámci dne Afriky, který připadá právě na 24. 5. představí učitelé a žáci hudebního oboru dětem z MŠ původní africkou hudbu. Malí návštěvníci si budou moci vyzkoušet a zazpívat africký pozdrav, seznámí se s africkými hudebními nástroji a s vlivem africké hudby na vývoj blues, jazzu a populární hudby se současnými hudebními nástroji. Literárně-dramatický obor: V rámci divadelní dílny se s dětmi z mateřských škol budeme věnovat pohybu, zvukům, které dělají africká zvířata a budeme si hrát na to, jak se chovají Afričané. Výtvarný obor: Bude otevřený výtvarný obor - ateliér pro děti z MŠ. Děti si prohlédnou naši učebnu a budou si moci vyzkoušet, jak výuka výtvarného oboru probíhá tentokrát s africkou tématikou.

Kontakt:

Marcela Ladecká ředitelka tel.: 777 339 772

Upřesňující informace:
koná se v zámeckém sále ZUŠ (hudební obor), v učebně VO (výtvarný obor), v kině (LDO)
Prohlédnout

Prohlédnout

Prohlédnout

Prohlédnout

Prohlédnout

Prohlédnout

Prohlédnout

Prohlédnout

Prohlédnout

Prohlédnout

Prohlédnout

Afrika a jiná dílka

Pořádá: Základní umělecká škola Velké Opatovice, příspěvková organizace
Místo konání akce:
Zámek 14
Velké Opatovice
Datum a čas:
24. května 2018
od 09:00 — do 16:00
Kategorie:
výstava / vernisáž
Anotace akce:

Na výstavě budou moci návštěvníci shlédnout práce žáků výtvarného oboru na téma Afrika, a také s ostatními dílky, které děti během letošního školního roku vytvořily.

Kontakt:

Marcela Ladecká ředitelka tel: 777 339 772

Upřesňující informace:
výstava se bude konat ve vestibulu stálého kina
Prohlédnout

Prohlédnout

Prohlédnout

Prohlédnout

Prohlédnout

Prohlédnout

Prohlédnout

Otevřený ateliér

Pořádá: Základní umělecká škola Velké Opatovice, příspěvková organizace
Místo konání akce:
Zámek 14
Velké Opatovice
Datum a čas:
24. května 2018
od 14:00 — do 17:00
Kategorie:
jiné
Anotace akce:

V prostorách před Moravským kartografickým centrem (MKC) se uskuteční výtvarná dílna pro děti i dospělé s africkou tématikou. Za nepříznivého počasí se akce přesune přímo do MKC.

Prohlédnout

Prohlédnout

Prohlédnout

Prohlédnout

Prohlédnout

Varhanní koncert

Pořádá: Základní umělecká škola Velké Opatovice, příspěvková organizace
Místo konání akce:
nám. Osvobození 1
Velké Opatovice
Datum a čas:
24. května 2018
od 15:00 — do 15:45
Kategorie:
hudba
Anotace akce:

Letošním jednotícím prvkem ZUŠ Open se stalo společné téma Afrika. V rámci varhanního oddělení se představí nejen žáci ZUŠ, ale i hosté z řad bývalých žáků a učitelé. Na koncertě zazní díla všech stylových období, také několik skladeb s africkou tématikou.

Kontakt:

Marcela Ladecká ředitelka tel.. 777 339 772

Upřesňující informace:
Koncert se bude konat v kostele sv. Jiří
Prohlédnout

Prohlédnout

Prohlédnout

Prohlédnout

divadelní představení "Cesta"

Pořádá: Základní umělecká škola Velké Opatovice, příspěvková organizace
Místo konání akce:
Zámek 14
Velké Opatovice
Datum a čas:
24. května 2018
od 16:00 — do 16:30
Kategorie:
divadlo
Anotace akce:

Jedná se o premiéru inscenace souboru nejstarších žáků literárně-dramatického oboru. Pro letošní rok jsme si vybrali žánr Site-specific, vycházíme z genia loci. Zpracovali jsme unikátní prostor Moravského kartografického centra, nacházejícího se v komplexu velkoopatovického zámku. Návštěvníci představení tak budou mít jedinečnou příležitost shlédnout a zažít netradiční divadelní představení.

Kontakt:

Marcela Ladecká ředitelka tel.: 777 339 772

Upřesňující informace:
tato akce proběhne v Moravském kartografickém centru
Cesta časem na úrovni vývoje lidstva a lidského života a bytí vůbec. Prohlédnout

Cesta časem na úrovni vývoje lidstva a lidského života a bytí vůbec. Prohlédnout

Cesta časem na úrovni vývoje lidstva a lidského života a bytí vůbec. Prohlédnout

Cesta časem na úrovni vývoje lidstva a lidského života a bytí vůbec. Prohlédnout

Cesta časem na úrovni vývoje lidstva a lidského života a bytí vůbec. Prohlédnout

Cesta časem na úrovni vývoje lidstva a lidského života a bytí vůbec. Prohlédnout

Cesta časem na úrovni vývoje lidstva a lidského života a bytí vůbec. Prohlédnout

Cesta časem na úrovni vývoje lidstva a lidského života a bytí vůbec. Prohlédnout

Cesta časem na úrovni vývoje lidstva a lidského života a bytí vůbec. Prohlédnout

Cesta časem na úrovni vývoje lidstva a lidského života a bytí vůbec. Prohlédnout

Cesta časem na úrovni vývoje lidstva a lidského života a bytí vůbec. Prohlédnout

Vážně nevážný koncert

Pořádá: Základní umělecká škola Velké Opatovice, příspěvková organizace
Místo konání akce:
Zámek 14
Velké Opatovice
Datum a čas:
24. května 2018
od 17:00 — do 18:00
Kategorie:
hudba
Anotace akce:

Na koncertě se představí žáci hudebního oboru všech oddělení. Zazní populární, jazzové skladby v podání sólistů i souborů.

Kontakt:

Marcela Ladecká ředitelka tel.: 777 339 772

Upřesňující informace:
koncert se bude konat v Moravském kartografickém centru
Prohlédnout

Prohlédnout

Prohlédnout

Prohlédnout

Prohlédnout

Prohlédnout

Prohlédnout

Jazzový večer

Pořádá: Základní umělecká škola Velké Opatovice, příspěvková organizace
Místo konání akce:
Zámek 14
Velké Opatovice
Datum a čas:
24. května 2018
od 18:30 — do 19:30
Kategorie:
hudba
Anotace akce:

Soubor mladých začínajících jazzových hudebníků ZUŠ Velké Opatovice Jazz justice zahrají blues, funk, jazz, jazzrock. Na koncertě zazní vokální a instrumentální skladby H. Hancocka, J. Zawinula, R. Charlese a dalších.

Kontakt:

Marcela Ladecká ředitelka tel.: 777 339 7723

Upřesňující informace:
Jazzový večer se bude konat v Zámeckém sále kulturního střediska
Prohlédnout

Prohlédnout