Základní umělecká škola Velké Opatovice, příspěvková organizace

Pod Strážnicí 499
679 63 Velké Opatovice
Region: Jihomoravský

Kontaktní e-mail: ladecka.zus@vopatovice.net (ladecka.zus@vopatovice.net)
Kontaktní e-mail: zus.vo@vopatovice.net (zus..vovopatovice.net)
Kontaktní e-mail: marcela.ladecka@seznam.cz (marcela.ladecka@seznam.cz)
Jméno ředitele: Marcela Ladecká

Charakteristika školy: ZUŠ Velké Opatovice je tříoborová, základní umělecké vzdělávání probíhá v hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru.

Úspěchy školy: Škola se pravidelně zúčastňuje soutěží vyhlášených MŠMT i ostatních soutěží, pravidelně prezentuje na veřejnosti prostřednictvím koncertů, divadelních vystoupení a výstav.

Další aktivity školy: Při škole funguje Spolek svaté Cecílie na podporu základního uměleckého vzdělávání. V rámci spolku také pravidelně spolupracujeme s panem Adamem Viktorou a připravujeme varhanní koncerty v kostele sv. Jiří ve Velkých Opatovicích.

Vyučované obory:

Hudební obor

Výtvarný obor

Literárně-dramatický obor

Výtvarná výstava na téma Voda

Pořádá: Základní umělecká škola Velké Opatovice, příspěvková organizace
Místo konání akce:
Zámek 14 (vestibul stálého kina)
Velké Opatovice
Datum a čas:
31. května 2019
od 09:00 — do 18:00
Kategorie:
výstava / vernisáž
Anotace akce:

 

"Kniha o všem možném - i o vodě" práce žáků výtvarného oboru pod vedením MgA. et Mgr. Františka Žáčka

 

  "Podoby vody" - práce žáků výtvarného oboru pod vedením MgA. Renaty Štindlové

Bude možné shlédnout práce žáků ZUŠ Velké Opatovice plošné, prostorové tvorby či animace (multimediální tvorba).

Kontakt:

Marcela Ladecká

ředitelka ZUŠ Velké Opatovice

777339772

Voda - kombinovaný program pro děti z MŠ

Pořádá: Základní umělecká škola Velké Opatovice, příspěvková organizace
Místo konání akce:
Zámek 14
Velké Opatovice
Datum a čas:
31. května 2019
od 09:00 — do 12:00
Kategorie:
hudba
Anotace akce:

Letos jsme se rozhodli věnovat všechny akce ZUŠ Open společnému tématu, kterým je Voda. V dopoledních hodinách připravujeme programy pro děti z mateřských škol. Hudební obor: Voda, voděnka  - představí učitelé a žáci hudebního oboru dětem z MŠ  hudební nástroje. Společně s dětmi z mateřských školek naskočíme do loďky a ve společnosti roztodivných písniček o vodě proplujeme v našem modrém salónku říší hudebních nástrojů. Literárně-dramatický obor: Také v rámci divadelní dílny se s dětmi z mateřských škol budeme věnovat tématu Voda. "Jsem důlek čisté svěží vody a postýlka hvězd stříbrná, napít se plaché laně chodí za horkých nocí z mého dna." - Jan Skácel. Výtvarný obor: Bude otevřený výtvarný obor - ateliér pro děti z MŠ. Děti si prohlédnou naši učebnu a budou si moci vyzkoušet, jak výuka výtvarného oboru probíhá tentokrát na téma Voda.

Kontakt:

Marcela Ladecká

ředitelka ZUŠ Velké Opatovice

777339772

Upřesňující informace:
Kombinovaný program

Tvořivá výtvarná dílnička

Pořádá: Základní umělecká škola Velké Opatovice, příspěvková organizace
Místo konání akce:
Zámek 14 ( pod kaštany před Moravským kartografickým centrem)
Velké Opatovice
Datum a čas:
31. května 2019
od 14:00 — do 18:00
Kategorie:
workshopy pro děti
Anotace akce:

Tvořivá výtvarná dílnička pro malé i velké na téma Voda pod vedením MgA. Renaty Štindlové.

Kontakt:

Marcela Ladecká

ředitleka ZUŠ Veelké Opatovice

777339772

Varhanní koncert

Pořádá: Základní umělecká škola Velké Opatovice, příspěvková organizace
Místo konání akce:
nám. Osvobození (kostel sv. Jiří)
Velké Opatovice
Datum a čas:
31. května 2019
od 15:00 — do 15:45
Kategorie:
hudba
Anotace akce:

VARHANNÍ KONCERT ZUŠ OPEN – NA VLNÁCH BAROKA

Na koncertu zazní skladby známých i méně známých německých a českých autorů z období baroka (J. S. Bach, J. K. Kuchař, ...) v podání žáků varhanní třídy ZUŠ Velké Opatovice.

 

Kontakt:

Marcela Ladecká

ředitelka ZUŠ Velké opatovice

777339772

Divadelní představení - Kočky

Pořádá: Základní umělecká škola Velké Opatovice, příspěvková organizace
Místo konání akce:
Zámek 14 (stálé kino)
Velké Opatovice
Datum a čas:
31. května 2019
od 16:00 — do 16:45
Kategorie:
divadlo
Anotace akce:

Zveme vás na divadelní představení Kočky - Temný příběh, ve kterém nevíte, kdo je blázen. Mňauuuu. Inscenace inspirovaná rozhlasovou hrou je vhodná pro diváky od 10 let.

 

Kontakt:

Marcela Ladecká

ředitelka ZUŠ Velké Opatovice

777339772

Vážně nevážný koncert

Pořádá: Základní umělecká škola Velké Opatovice, příspěvková organizace
Místo konání akce:
Zámek 14 (Moravské kartografické centrum)
Velké Opatovice
Datum a čas:
31. května 2019
od 17:00 — do 18:00
Kategorie:
hudba
Anotace akce:

Na koncertě se představí žáci hudebního oboru všech oddělení. Zazní populární, jazzové skladby v podání sólistů i souborů také na téma Voda.

Kontakt:

Marcela Ladecká, ředitelka školy

777 339 772

ladecka.zus@vopatovice.net

Jazzový koncert

Pořádá: Základní umělecká škola Velké Opatovice, příspěvková organizace
Místo konání akce:
Zámek 14 (nádvoří před Moravským kartografickým centrem)
Velké Opatovice
Datum a čas:
31. května 2019
od 18:30 — do 19:30
Kategorie:
hudba
Anotace akce:

JAZZ JUSTICE – soubor mladých hudebníků působících při ZUŠ Velké Opatovice hrající žánrově  hudbu postavenou zejména na  improvizaci. Repertoár čerpá zejména z blues, jazzu, funku a jazzrocku 70-tých let. Oblíbenými interprety jsou H. Hancock, J. Zawinul, M. Parker aj. Hrají v sestavě rytmiky a dechové sekce občasně doplněné  zpěvačkou.

Kontakt:

Marcela Ladecká

777 339 772

ladecka.zus@vopatovice.net

Koncert legendární skupiny Třetí zuby z Boskovic

Pořádá: Základní umělecká škola Velké Opatovice, příspěvková organizace
Místo konání akce:
Zámek 14 (nádvoří před MKC)
Velké Opatovice
Datum a čas:
31. května 2019
od 20:00 — do 22:00
Kategorie:
hudba
Kontakt:

Marcela Ladecká

777 339 772

ladecka.zus@vopatovice.net