Základní umělecká škola Velké Opatovice, příspěvková organizace

Pod Strážnicí 499
679 63 Velké Opatovice
Region: Jihomoravský

Kontaktní e-mail: ladecka.zus@vopatovice.net (ladecka.zus@vopatovice.net)
Kontaktní e-mail: zus.vo@vopatovice.net (zus..vovopatovice.net)
Kontaktní e-mail: marcela.ladecka@seznam.cz (marcela.ladecka@seznam.cz)
Jméno ředitele: Marcela Ladecká

Charakteristika školy: ZUŠ Velké Opatovice je tříoborová, základní umělecké vzdělávání probíhá v hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru.

Úspěchy školy: Škola se pravidelně zúčastňuje soutěží vyhlášených MŠMT i ostatních soutěží, pravidelně prezentuje na veřejnosti prostřednictvím koncertů, divadelních vystoupení a výstav.

Další aktivity školy: Při škole funguje Spolek svaté Cecílie na podporu základního uměleckého vzdělávání. V rámci spolku také pravidelně spolupracujeme s panem Adamem Viktorou a připravujeme varhanní koncerty v kostele sv. Jiří ve Velkých Opatovicích.

Vyučované obory:

Hudební obor

Výtvarný obor

Literárně-dramatický obor