Základní umělecká škola, Varnsdorf, Národní 512

Národní 512
407 47 Varnsdorf
Region: Ústecký

www.zusvarnsdorf.cz
Kontaktní e-mail: zusvdf@zusvarnsdorf.cz (vedení školy)
Kontaktní e-mail: senova.j@zusvarnsdorf.cz (ředitelka)
Kontaktní e-mail: mullerova.k@zusvarnsdorf.cz (zástupkyně ředitelky)
Odkaz na facebook: https://www.facebook.com/ZUŠ-Varnsdorf-112741866307/
Jméno ředitele: Bc. Jarmila Šenová

Charakteristika školy: Menší škola v pohraničním městě (cca 350 žáků), založena v r.1946 jako Městská hudební škola. Postupně jsme otevřeli další tři obory. Zřizovatelem je Ústecký kraj, sídlíme v budově města. Snažíme se být kulturním centrem města, pořádáme poměrně velké množství zajímavých akcí pro veřejnost.

Úspěchy školy: Celostátní festival dětského scénického tance Tanambourrée (v r. 2018 již 20. ročník). Přehlídka jazzových a tanečních orchestrů Jazzový pátek (19. ročník). Činnost Varnsdorfské komorní filharmonie. Sborový zpěv (3 sbory) - úspěchy v přehlídkách a soutěžích. Výsledky výtvarného oboru - prezentované na výstavách i mimo město Varnsdorf.

Další aktivity školy: Spolupráce s Konzervatoří Teplice - každoroční koncert posluchačů konzervatoře u nás od r. 1994. Spolupráce se ZUŠ Praha 8, Taussigova - pravidelné společné koncerty v Praze i Varnsdorfu. Každoroční vystoupení Big bandu školy na radnici v Žitavě.

Vyučované obory:

Hudební obor

Výtvarný obor

Taneční obor

Literárně-dramatický obor