Základní umělecká škola Přelouč

K. H. Máchy 325
535 01 Přelouč
Region: Pardubický

www.zus-prelouc.cz
Kontaktní e-mail: chmelar@zus-prelouc.cz
Odkaz na facebook: https://www.facebook.com/Z%C3%A1kladn%C3%AD-um%C4%9Bleck%C3%A1-%C5%A1kola-P%C5%99elou%C4%8D-501624623297486/
Jméno ředitele: Michal Chmelař

Vyučované obory:

Hudební obor

Výtvarný obor

Taneční obor

Literárně-dramatický obor