Základní umělecká škola Ořechov

Komenského 702/4
664 44 Ořechov
Region: Jihomoravský

www.zusmore.cz
Kontaktní e-mail: zus.orechov@volny.cz
Jméno ředitele: Mgr. Petr Křivánek

Charakteristika školy: Naše škola poskytuje základní umělecké vzdělání ve všech čtyřech uměleckých oborech: hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém. Motto Školního vzdělávacíhoprogramu \" Škola hrou, tancem, malbou a přednesem\" Více na webových stránkách www.zusmore.cz

Vyučované obory:

Hudební obor

Výtvarný obor

Taneční obor

Literárně-dramatický obor

POSPOLU - ZUŠ OPEN

Pořádá: Základní umělecká škola Ořechov
Místo konání akce:
Tolarova 764/1  
Ořechov
Datum a čas:
24. května 2018
od 16:00 — do 18:30
Kategorie:
kombinovaný program
Anotace akce:

Kombinovaný program prezentace hudebního, výtvarného a literárně-dramatického oboru školy:

Hudební obor - sólová vystoupení, komorní soubory s různým obsazením, smyčcový soubor VIA, kytarové soubory, klarinetové kvarteto Clarteto, flétnový soubor Monoceros, saxofonové kvarteto "Hana a její sígři", pěvecký soubor MOře, Miniband - orchestr žáků a učitelů, dechový orchestr Taškaříci.

Výtvarný obor - výstava prací žáků a jejich tvorba v plenéru

Literárně-dramatický obor - divadelní představení

Upřesňující informace:
Upravený prostor před Obecní hospodou v sousedství fotbalového hřiště

Noc kostelů farnosti Ořechov, kostel_svatého_Šimona_a_Judy_v Radosticích

Pořádá: Základní umělecká škola Ořechov
Místo konání akce:
Radostice 1
Radostice
Datum a čas:
25. května 2018
od 20:30 — do 21:30
Kategorie:
hudba
Doprovodné akce:

Doprovodným programem ZUŠ Open bude vystoupení vystoupení žáků a učitelů v rámci Noci kostelů pro širokou veřejnost.

Upřesňující informace:
Kostel svatého Šimona a Judy je římskokatolický chrám v obci Radostice v okrese Brno-venkov. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.[1] Je filiálním kostelem ořechovské farnosti u svatého Ji