Základní umělecká škola Ořechov

Komenského 702/4
664 44 Ořechov
Region: Jihomoravský

www.zusmore.cz
Kontaktní e-mail: zus.orechov@volny.cz
Jméno ředitele: Mgr. Petr Křivánek

Charakteristika školy: Naše škola poskytuje základní umělecké vzdělání ve všech čtyřech uměleckých oborech: hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém. Motto Školního vzdělávacíhoprogramu \" Škola hrou, tancem, malbou a přednesem\" Více na webových stránkách www.zusmore.cz

Vyučované obory:

Hudební obor

Výtvarný obor

Taneční obor

Literárně-dramatický obor

ZUŠ OPEN "POSPOLU ZA ŠKOLU"

Pořádá: Základní umělecká škola Ořechov
Místo konání akce:
Tolarova 764/1
Ořechov
Datum a čas:
31. května 2019
od 16:00 — do 19:00
Kategorie:
hudba
Anotace akce:

Kombinovaný program prezentace hudebního, výtvarného a literárně-dramatického oboru školy.

  • Hudební obor - sólová vystoupení, komorní soubory různého obsazení, klarinetové Clarteto, flétnový soubor Monoceros, smyčcový soubor Via, pěvecký komorní soubor MOre, dechový orchestr Taškaříci.
  • Výtvarný obor - tvorba v plenéru se zapojením veřejnosti.
  • Literárně-dramatický obor - divadelní představení, uvádění programu.

Jako host vystoupí žáci hudebního oboru partnerské Musikschule Hohenau an der March z Dolního Rakouska

Upřesňující informace:
Akce se koná na upraveném prostoru před Obecní Hospodou v sousedství fotbalového hřiště, při nepřízni počasí bude probíhat v Obecním sále KC Ořechov