Základní umělecká škola Nejdek, Dvořákova

Dvořákova 367
36221 Nejdek
Region: Karlovarský

www.zusnejdek.cz
Kontaktní e-mail: zusnejdek@volny.cz
Jméno ředitele: Miloš Baumgärtl

Charakteristika školy: Základní umělecká škola Nejdek poskytuje základní umělecké vzdělávání v hudebním a výtvarném oboru pro děti od 5 let, mládež a dospělé. Snažíme se našim žákům nabídnout dostatečnou žánrovou a předmětovou pestrost v rámci možností a velikosti naší školy. V hudebním oboru se zaměřujeme zejména na výuku klasické, jazzové a populární hudby a to jak v sólové, tak v souborové či sborové formě. Ve výtvarném oboru se děti učí pomocí mnoha technik a materiálů tvořit práce plošné, prostorové, menší i větší objekty.

Vyučované obory:

Hudební obor

Výtvarný obor