Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47

Podhorská 47
46601 Jablonec nad Nisou
Region: Liberecký

www.zusjbc.cz
Kontaktní e-mail: rakusan@zusjbc.cz
Odkaz na facebook: https://www.facebook.com/groups/zusjbc/

Vyučované obory:

Hudební obor

Výtvarný obor

Taneční obor

Literárně-dramatický obor

PŘEHLÍDKA VÝTVARNÝCH PRACÍ ŽÁKŮ ZUŠ LIBERECKÉHO KRAJE

Pořádá: Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47
www.zusjbc.cz
Místo konání akce:
Kostelní
Jablonec nad Nisou
Datum a čas:
24. května 2017
od 10:00 — do 14. června 2017
od 16:00
Kategorie:
výstava / vernisáž
Prohlédnout

Prohlédnout

Prohlédnout

Prohlédnout

Prohlédnout

Prohlédnout

Prohlédnout

Prohlédnout

Prohlédnout

Prohlédnout

ZUŠKA DĚTEM - hudebně-taneční dopoledne pro děti z jabloneckých mateřských škol

Pořádá: Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47
www.zusjbc.cz
Místo konání akce:
Mírové náměstí
Jablonec nad Nisou
Datum a čas:
30. května 2017
od 11:00 — do 12:00
Kategorie:
workshopy pro děti
Anotace akce:

ZUŠKA DĚTEM v rámci akce ZUŠ OPEN 2017

V první části této akce se předem přihlášené děti (předškoláci) z MŠ zúčastní hudebně-pohybové dílny, která se odehraje v pěti učebnách ZUŠ na Horním náměstí. Zde se děti v pěti menších skupinách pod vedením pěti vyučujících ze ZUŠ naučí novou písničku s pohybovými prvky, kterou si ještě doprovodí na jednoduché hudební nástroje (Orffovy nástroje).

Ve druhé části se akce odehraje na prostranství před radnicí, kde nejdříve vystoupí 5-7 leté děti ze ZUŠ, které svým kamarádům z MŠ předvedou, co už se na své hudební nástroje naučily. Celý "koncertík" pak vyvrcholí vystoupením všech předškoláků (cca 80 dětí), kteří jako jeden velký sbor zazpívají a zatančí písničku, kterou se v rámci hudebně-pohybové dílny naučily.

To vše bude sledovat jednak veřejnost a také ostatní (mladší) děti z mateřských školek, jejichž předškoláci budou vystupovat.

Kontakt:

Vít Rakušan - ředitel ZUŠ, tel. 607 101 090, e-mail: rakusan@zusjbc.cz

Petra Koutecká - hlavní garant. tel. 774 762 230, e-mail: koutecka@zusjbc.cz

Dopolední program pro děti z mateřských škol Prohlédnout

Dopolední program pro děti z mateřských škol Prohlédnout

Dopolední program pro děti z mateřských škol Prohlédnout

Dopolední program pro děti z mateřských škol Prohlédnout

Dopolední program pro děti z mateřských škol Prohlédnout

Dopolední program pro děti z mateřských škol Prohlédnout

Dopolední program pro děti z mateřských škol Prohlédnout

Dopolední program pro děti z mateřských škol Prohlédnout

Dopolední program pro děti z mateřských škol Prohlédnout

Dopolední program pro děti z mateřských škol Prohlédnout

KLAVÍR POD ŠIRÝM NEBEM

Pořádá: Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47
www.zusjbc.cz
Místo konání akce:
Náměstí Dr. Farského
Jablonec nad Nisou
Datum a čas:
30. května 2017
od 13:00 — do 17:00
Kategorie:
hudba
Anotace akce:

Klavírní hudba pod širým nebem

Celoodpolední vystoupení žáků hudebního oboru ZUŠ na pódiu uprostřed náměstí. Klavíristé předvedou své umění na klavírní křídlo umístěné pod širým nebem.

Kontakt:

Vít Rakušan - ředitel ZUŠ, e-mail: rakusan@zusjbc.cz, tel. 607 101 090 Romana Halamová - vedoucí klavírního oddělení, e-mail: halamova@zusjbc.cz, tel. 773 070 886

Prohlédnout

Prohlédnout

Prohlédnout

Prohlédnout

Prohlédnout

Prohlédnout

Prohlédnout

Prohlédnout

Prohlédnout

Prohlédnout

BUBENÍCI ZUŠ

Pořádá: Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47
www.zusjbc.cz
Místo konání akce:
Mírové náměstí
Jablonec nad Nisou
Datum a čas:
30. května 2017
od 13:00 — do 14:00
Kategorie:
hudba
Anotace akce:

Vystoupení oddělení bicích nástrojů na krytém pódiu v prostoru Mírového náměstí v Jablonci nad Nisou. Účinkovat budou hráči na soupravy bicích nástrojů a hráči na brazilské bicí nástroje.

Kontakt:

Vít Rakušan - ředitel, e-mail: rakusan@zusjbc.cz, tel. 607 101 090

Jakub Hlobil - vedoucí souboru JUNIOR BATTERY - e-mail: hlobil@zusjbc.cz, tel. 608 340 935

 

Vystoupení souborů bicích nástrojů Prohlédnout

Vystoupení souborů bicích nástrojů Prohlédnout

Vystoupení souborů bicích nástrojů Prohlédnout

Vystoupení souborů bicích nástrojů Prohlédnout

Vystoupení souborů bicích nástrojů Prohlédnout

Vystoupení souborů bicích nástrojů Prohlédnout

Vystoupení souborů bicích nástrojů Prohlédnout

Vystoupení souborů bicích nástrojů Prohlédnout

Vystoupení souborů bicích nástrojů Prohlédnout

Vystoupení souborů bicích nástrojů Prohlédnout

JAZZTET ZUŠ

Pořádá: Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47
Místo konání akce:
Mírové náměstí
Jablonec nad Nisou
Datum a čas:
30. května 2017
od 14:00 — do 15:00
Kategorie:
hudba
Anotace akce:

Vystoupení souboru JAZZTET

Kontakt:

Vít Rakušan - ředitel, e-mail: rakusan@zusjbc.cz, tel. 607 101 090

Vladimír Vlášek - vedoucí souboru, e-mail: vlasek@zusjbc.cz, tel. 604 538 755

Vystoupení školního jazzového souboru JAZZTET Prohlédnout

Vystoupení školního jazzového souboru JAZZTET Prohlédnout

Vystoupení školního jazzového souboru JAZZTET Prohlédnout

Vystoupení školního jazzového souboru JAZZTET Prohlédnout

Vystoupení školního jazzového souboru JAZZTET Prohlédnout

UČITELSKÝ DIXIELAND

Pořádá: Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47
Místo konání akce:
Mírové náměstí
Jablonec nad Nisou
Datum a čas:
30. května 2017
od 15:00 — do 15:30
Kategorie:
hudba
Anotace akce:

Vystoupení souboru složeného z učitelů ZUŠ: Oleksandr Grygorenko - trombon Vladimír Vlášek - sopran saxofon Miroslav Halama- trubka Miloš Hladík - klávesy Jakub Hlobil - bas kytara Jiří Šnajdr - bicí

Kontakt:

Vít Rakušan - ředitel, e-mail: rakusan@zusjbc.cz, tel. 607 101 090

Miroslav Halama - vedoucí souboru, e-mail - halama@zusjbc.cz, tel. 604 745 298

Prohlédnout

Prohlédnout

Prohlédnout

Prohlédnout

Prohlédnout

Prohlédnout

Prohlédnout

Prohlédnout

Prohlédnout

Prohlédnout

NAUTICA

Pořádá: Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47
Místo konání akce:
Mírové náměstí
Jablonec nad Nisou
Datum a čas:
30. května 2017
od 15:30 — do 16:30
Kategorie:
hudba
Anotace akce:

Vystoupení populární jablonecké kapely.

Kontakt:

Vít Rakušan - ředitel, e-mail: rakusan@zusjbc.cz, tel. 607 101 090

Jan Krajník - vedoucí souboru, e-mail: krajnik@zušjbc.cz, tel. 775 939 727

Vystoupení kapely Nautica Prohlédnout

Vystoupení kapely Nautica Prohlédnout

Vystoupení kapely Nautica Prohlédnout

Vystoupení kapely Nautica Prohlédnout

Vystoupení kapely Nautica Prohlédnout

OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK

Pořádá: Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47
www.zusjbc.cz
Místo konání akce:
Kostelní
Jablonec nad Nisou
Datum a čas:
30. května 2017
od 18:00 — do 21:00
Kategorie:
jiné
Anotace akce:

Premiéra nastudování kantáty Bohuslava Martinů v podání pěveckého sboru Iuventus, gaude! pod vedením sbormistra Tomáše Pospíšila s klavírním doprovodem Jany Liškové Kvochové a komorního seskupení renomovaných hudebníků: Anna Veverková a Alexey Aslamas – housle, Petr Verner – viola. Přednesu se ujal herec Justin Svoboda.

Kontakt:

Vít Rakušan - ředitel ZUŠ - e-mail: rakusan@zusjbc.cz, tel. 607 101 090

Tomáš Pospíšil - sbormistr - e-mail: pospisil@zusjbc.cz, tel. 776 794 841

Upřesňující informace:
Prodej vstupenek v turistickém informačním centru a na místě před koncertem. Vstupné 120,-/80,- (studenti, senioři, ZTP).

ZUŠ DĚTEM

Pořádá: Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47
Místo konání akce:
Mírové náměstí
Jablonec nad Nisou
Datum a čas:
24. května 2018
od 10:00 — do 11:00
Kategorie:
workshopy pro děti
Anotace akce:

Představení pro děti z mateřských škol. Uskuteční se na krytém pódiu před radnicí.

SHOW ZUŠ

Pořádá: Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47
Místo konání akce:
Mírové náměstí
Jablonec nad Nisou
Datum a čas:
24. května 2018
od 12:00 — do 15:00
Kategorie:
kombinovaný program
Anotace akce:

Komponované vystoupení sólistů, hudebních souborů a tanečního oboru na krytém pódiu před radnicí.

MUSIC EXPORT SELECTION

Pořádá: Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47
Místo konání akce:
Kostelní 1
Jablonec nad Nisou
Datum a čas:
24. května 2018
od 18:00 — do 20:00
Kategorie:
hudba
Anotace akce:

Společný koncert pěveckého sboru Iuventus, gaude! a vynikajícího klavíristy Adama Skoumala v kostele sv. Anny.

MĚSTO NAD PROPASTÍ

Pořádá: Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47
Místo konání akce:
Jiráskova 1
Jablonec nad Nisou
Datum a čas:
24. května 2018
od 20:00 — do 21:30
Kategorie:
hudba
Anotace akce:

Vystoupení žáků literárně-dramatického oboru ZUŠ.

ZUŠ Open v Liberci

Pořádá: Základní umělecká škola, Liberec
Místo konání akce:
nám. Edvarda Beneše
Liberec
Datum a čas:
24. května 2018
od 09:30 — do 18:00
Kategorie:
hudba
Anotace akce:

Celodenní happening všech 20ti základních uměleckých škol Libereckého kraje za účasti Magdaleny Kožené, generálního ředitele České filharmonie Davida Marečka a řady dalších významných hostů.

Během dopoledního programu se na ozvučeném pódiu představí sólisté a pěvecké sbory všech základních uměleckých škol Libereckého kraje. Hlavní událostí bohatého programu bude osobní účast patronky projektu pěvkyně Magdaleny Kožené, která vystoupí společně se sborem 555-ti dětí v interpretaci úpravy lidové písně jazzmanem Emilem Hradeckým.

Bohatý odpolední program se bude odehrávat v režii obou libereckých zuš. Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení hudebních souborů, orchestru a řady dalších. Program vyvrcholí vystoupením big-bandů z partnerské školy v Helsinkách a ZUŠ Liberec.

Speciální poděkování za realizaci ZUŠ Open v Liberci patří statutárnímu městu Liberec a PhDr. Mgr. Ivanu Langerovi. Partnerem velkoplošné obrazovky je Liberecký kraj.

Logo_Liberecky_kraj

Upřesňující informace:
Celodenní program ZUŠ Open v Liberci bude přenášen na velkoplošné obrazovce a je pro všechny návštěvníky zcela zdarma.
Další zúčastněné školy:
Základní umělecká škola Česká Lípa, Arbesova 2077, Česká Lípa
Základní umělecká škola Žandov, okres Česká Lípa, p.o., Dlouhá 121, Žandov
ZUŠ Nový Bor, okres Česká Lípa, Křižíkova 301, Nový Bor
Základní umělecká škola Doksy, Sokolská 299, Doksy
Základní umělecká škola Semily, Komenského náměstí 148, Semily
Základní umělecká škola Turnov, náměstí Českého ráje 5, Turnov
Základní umělecká škola Václava Snítila, Mimoň, Mírová 119, Mimoň
Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, Podhorská 47, Jablonec nad Nisou
Základní umělecká škola, Nové Město pod Smrkem, Žižkova 309, Nové Město pod Smrkem
ZUŠ Jablonec nad Jizerou, Jablonec nad Jizerou 439, Jablonec nad Jizerou
ZUŠ Lomnice nad Popelkou, J.J.Fučíka 61, Lomnice nad Popelkou
Základní umělecká škola Železný Brod, Koberovská 589, Železný Brod
Základní umělecká škola Tanvald, příspěvková organizace, Školní 351, Tanvald