Základní umělecká škola Hronov

Komenského náměstí 8
549 31 Hronov
Region: Královéhradecký

Kontaktní e-mail: zus.hronov@tiscali.cz

Charakteristika školy: Na ZUŠ Hronov studuje k 30.9.2017 310 dětí (plná kapacita), z toho HO 259, VO 18, TO 33 dětí • Usilujeme o vytvoření osobního vztahu žáka k umění. • Klademe důraz na souborovou a orchestrální hru, zapojení žáků hudebního oboru do sborového zpěvu. • Podporujeme spolupráci pedagogů – mezioborové projekty. • V rámci kapacitních možností umožňujeme zahájení studia všem, kteří prokáží elementární předpoklady, a to bez rozdílu věku. • Podporujeme široké zapojení žáků i absolventů školy do kulturního života města. • Umožňujeme po individuální domluvě výuku hry na nástroj v cizím jazyku.

Úspěchy školy: Ve školním roce 2016/2017 škola organizovala nebo se podílela na 115 koncertech, vystoupeních, soutěžích, přehlídkách nebo výstavách. Nejvíce se na akcích podílel Dechový orchestr mladých ZUŠ Hronov, Pěvecký sbor ZUŠ Hronov, Swingáček, soubory tanečního oboru, Komorní orchestr ZUŠ Hronov a Žesťová harmonie. Žáci školy pravidelně získávají čelná umístění v krajských ale i celostátních soutěžích. Absolventi školy jsou přijímáni na školy uměleckého nebo pedagogického zaměření.

Další aktivity školy: Pro uspokojení zvýšeného zájmu o výuku na ZUŠ Hronov škola organizuje vedle výuky podle ŠVP ZUŠ Hronov také výuku v kurzech (nad rámec maximální povolené kapacity 310 žáků). Počet dětí studujících na ZUŠ Hronov je nyní vyšší o 46. Škola dlouhodobě spolupracuje s řadou partnerů z oblasti vzdělávací či umělecké. Činnost školy podporuje spolek SRPDŠ při ZUŠ Hronov, na organizaci akcí v Hronově nejčastěji spolupracuje s KIS Hronov, mezi významné umělecké partnery můžeme řadit SZUŠ Renaty Madarászové Senec (Slovensko), Hudební školu Klodzko (Polsko) a pěvecký sbor Camerata Praha.

Vyučované obory:

Hudební obor

Výtvarný obor

Taneční obor

Muzeum hudby

Pořádá: Základní umělecká škola Hronov
Místo konání akce:
Jiráskovo divadlo, nám. Čs.armády
Hronov
Datum a čas:
20. května 2019
od 18:00 — do 19:00
Kategorie:
hudba
Anotace akce:

Děti provedou posluchače různými obdobími dějin hudby v rámci komponovaného pořadu s mluveným slovem, scénkami a hudebními vystoupeními.

Kontakt:

Mědílek medilek@centrum.cz

Odpoledne na schodech

Pořádá: Základní umělecká škola Hronov
Místo konání akce:
nám. Čs. armády
Hronov
Datum a čas:
7. června 2019
od 15:00 — do 18:00
Kategorie:
hudba
Anotace akce:

7.června 2019 od 15:00 hod. proběhne hudební setkání na schodech Jiráskova divadla. Vystoupí žáci všech oborů základní umělecké školy v Hronově - mladí tanečníci, hudební soubory a sólisté. I děti z výtvarného oboru se představí v komponovaném programu určeném pro všechny věkové kategorie.