SZUŠ - Škola pro radost

Adresa   |   Smíchovská 96/3, 155 00 Praha
Region   |   Hlavní město Praha
Web   |   www.pro-radost.cz
Kontaktní e-mail   |   pavel.cap@pro-radost.cz
Facebook   |   https://www.facebook.com/SzusSkolaProRadost/
Jméno ředitele   |   Mgr. Tereza Toráčová

Charakteristika školy   |   Soukromou ZUŠ Škola pro radost založili roku 1992 manželé Kejhovi v Praze-Řeporyjích. Škola nabízí ke studiu hudební a výtvarný obor. Vyučuje se hra na akordeon, flétnu zobcovou a příčnou, housle, klávesy, klavír, kytaru, saxofon a též sborový a sólový zpěv. Na škole působí několik hudebních souborů: akordeonový, flétnový, houslový, klávesový a kytarový (pod názvem Kytarový gang), klavíristé také hrají čtyřručně na klavír. Podrobnější informace a pozvánky na další koncerty viz www.pro-radost.cz.
Úspěchy školy   |   Žáci naší školy se pravidelně úspěšně účastní národních i mezinárodních soutěží. Mezi naše úspěchy patří mj. nominace dětského pěveckého sboru KUŘÁTKA na sbor roku Unií českých pěveckých sborů za rok 2017.
Další aktivity školy   |   Účastníme se kulturních akcí v Praze-Řeporyjích, vystupujeme v domově pro seniory Dům u Agáty, každoročně pořádáme již tradiční vánoční koncert pěveckých sborů se zpěvákem Petrem Kotvaldem, pěvecké sbory pravidelně koncertují v domě zpěváckého spolku Hlahol, každoročně se zúčastňujeme cyklu \"Libeňské jaro mladých\".