Soukromá ZUŠ Trnka

Adresa   |   Staniční 2, 30100 Plzeň
Region   |   Plzeňský
Web   |   www.zustrnka.cz
Kontaktní e-mail   |   prihodajan@seznam.cz (admin)
Facebook   |   https://www.facebook.com/zustrnka/
Jméno ředitele   |   Mgr. Daša Nesvedová

Charakteristika školy   |   ZUŠ TRNKA je škola s menší kapacitou žáků (350) pro výtvarný a literárně-dramatický obor. Užší kolektiv nám umožnil vytvořit důvěrné, téměř rodinné prostředí pro žáky i učitele. Pravidla zajišťují osobní zájem každého učitele na osobnostním růstu každého žáka a na jeho spokojenosti. Atmosféra důvěry a respektu dává možnost každému žáku vyjádřit se svobodně za pomoci výtvarného nebo divadelního jazyka, který mu nejvíc vyhovuje, ve kterém dovede vyniknout. Bezpečné a důvěrné prostředí se snažíme budovat i udržováním stabilních kolektivů, ve kterých děti společně rostou mnoho let.
Úspěchy školy   |   Za největší úspěch považujeme velmi malou fluktuaci žáků. Žáci, kteří zakusí radost a úspěch v tvorbě, hravost a svobodu, legraci i sounáležitost, která u nás vládne, naši školu neopouští řadu let. Dalšími úspěchy jsou přijetí na střední a vysoké umělecké školy ve vysokém procentu, i úspěchy v celostátních soutěžích. Velice úspěšný je náš literárně-dramatický obor.
Další aktivity školy   |   Škola pro své žáky, rodiče i veřejnost pořádá tradiční i jednorázové mimoškolní akce, na kterých prohlubujeme vzdělání v dějinách umění, sounáležitost se školou, upevnění přátelských vazeb, reprezentaci školy. Pravidelně pořádáme jarní a podzimní víkendová soustředění v přírodě, nebo v budově školy. Dále velmi oblíbený týdenní výtvarný tábor v době letních prázdnin. Každé dva roky vyjedeme do některé evropské metropole za galeriemi výtvarného umění, architekturou a historií. Mezi tím navštěvujeme význačné výstavy v Plzni, nebo Praze.