Nadační fond Magdaleny Kožené

 • Na svoje náklady zajistí velkou celorepublikovou profesionální mediální kampaň.

 • Na svoje náklady zajistí základní propagační materiály všem zapojeným školám.

 • Na svoje náklady zajistí koordinaci celého projektu a podporu školám v přípravách realizace projektů. 

 • Na svoje náklady zajistí propagaci práce všech škol prostřednictvím webových stránek projektu a sociální sítě Facebook.

 • Osloví ke spolupráci vedení měst, obcí a krajů pro podporu projektů realizovaných mimo prostory škol a podpoří školy v jednáních se zřizovateli.

 • Pro dny ZUŠ Open 31. 5. a 1. 6. 2019 přitáhne pozornost médií i veřejnosti a bude pokračovat v úspěšné realizaci mediální kampaně a PR systému ZUŠ i výrazných pedagogických osobností.

 • Na svoje náklady zajistí celodenní produkci ZUŠ Open ve Valdštejnské zahradě a všechny produkce organizované Nadačním fondem. 

 • Magdalena Kožená je spolu s garanty jednotlivých oborů – Alicí Nellis, Ottou a Jiřím Bubeníčkovými a Maximem Velčovským - připravena v rámci svých časových možností k aktivní účasti na celém projektu i k osobní návštěvě vybraných míst konání ZUŠ Open.

 • Podpoří školy v navázání spolupráce v rámci ZUŠ Open s profesionálními uměleckými institucemi a festivaly.

 • Osloví k podpoře další významné osobnosti všech uměleckých oborů.

 • Podpoří školy v možnosti získání stipendia pro své nadané žáky a jejich pedagogy v rámci ročního stipendijního programu Nadačního fondu MenART www.menart.cz.