Jak to funguje?  Často kladené otázky


Jak se přihlásit do ZUŠ Open?

 Pro školy, které nebyly součástí předchozích ročníků ZUŠ Open, je potřeba registrovat svoji školu. 

Napište nám:  svobodova@zusopen.cz

 


Termíny pro přihlášení?

Uzávěrka přihlášek produkcí obsahující informace o místech konání, časovém harmonogramu, názvu a anotace programu je pro přihlášené školy do konce března. Ke své přihlášce se kdykoliv zpětně dostanete, abyste ji mohli opravit, doplnit či upřesnit.

Kde nejlépe uspořádat akci a jaký zvolit program?

Rozsah a dramaturgie vystoupení je zcela v kompetenci škol. Vedle klasického koncertu hudebního oboru budou vítány vernisáže, výstavy, přehlídky tanečního souboru, orchestrální koncerty, divadelní představení, průvody, dílny, dny otevřených dveří... Nebojte se experimentovat!

Kromě využití vlastních prostor doporučujeme realizovat program mimo školní budovu:  náměstí, kulturní dům, knihovna, muzeum, nemocnice,  sokolovna, veřejný prostor, kostel,  park... to vše jsou prostory, kterým vystoupení vaší školy může vdechnout nový život.

V našem městě je více ZUŠ, je možné se do akce zapojit společně?

V rámci ZUŠ open jsou vítány společné programy napříč obory i školami: přehlídky orchestrů, souborů i sólistů jednotlivých škol či oborová vystoupení.

ZUŠ Open bude nápomocný pro otevření cesty vzájemné spolupráce (propojení mezi školami, finanční podpora, oslovení významných osobností, koordinace časového harmonogramu apod). Program společné akce lze do systému registrovat jen jednou s uvedením všech zapojených škol.

V květnu pravidelně realizujeme absolventské koncerty a soutěže, je možné je do ZUŠ Open přihlásit?

Ano, pokud budou uskutečněny v termínu konání festivalu ZUŠ Open. 

Mohu využít logo a grafické materiály ZUŠ Open?

Naopak - využití loga a grafických materiálů je velmi důležité. Je znamením, že realizovaná akce je součástí festivalu. Grafické materiály včetně znaku a loga ZUŠ Open naleznete ke stažení v sekci Školy / Ke stažení.

Jakým způsobem mohu během festivalu podpořit jinou organizaci v rámci výzvy ZUŠ Open pomáhá?

Stalo se již milým zvykem, že mnohé akce v rámci festivalu akcentují výchovu ke společenské odpovědnosti prostřednictvím umění. Zvláštní mediální pozornost bude upřena na umělecká představení žáků v nemocnicích, domovech seniorů, dětských domovech, benefičním projektům apod.
ZUŠ Open spolupracuje s Charitou ČR. Pokud chcete zorganozovat projekt ve prospěch konkrétní instituce či služby zřizované Charitou, příp. oslovit místní Charitu ke spolupráci, kontaktujte nás g_r, anebo přímo přes zástupce Charity ČR. Přehled kontaktů a informace o organizaci naleznete na www.charita.cz.

Jak bude probíhat rezervace vstupenek na ZUŠ Open?

Veškeré akce ZUŠ Open by měly být veřejné a volně přístupné. Pokud je potřeba si na akci rezervovat místo či zakoupit vstupenku, je potřeba tuto informaci uvést při registraci programu.  

Bude do ZUŠ Open osobně angažována pěvkyně Magdalena Kožená?

Ano, pevně doufáme, že podmínky letošního ročníku umožní, aby se s Vámi mohla paní Kožená opět setkat na vybraných akcích.

Chci se ještě více zapojit.

Vítáme zapojení regionálních dobrovolných koordinátorů a spolupracovníků především v oblasti propojení s regionem, koordinaci společných akcí, zapojení místních společenství i vlastní produkce. V případě vašeho zájmu jakýmkoliv způsobem podpořit ZUŠ Open nás kontaktujte.