Jak to funguje?  Často kladené otázky


Jak se přihlásit do ZUŠ Open?

 Pro školy, které nebyly součástí předchozích ročníků ZUŠ Open, je potřeba registrovat svoji školu. 

Napište nám:  houkalova@zusopen.cz ; svobodova@zusopen.cz

 


Termíny pro přihlášení?

Uzávěrka přihlášek produkcí obsahující informace o místech konání, časového harmonogramu, názvu a popisu programu je pro přihlášené školy 21. března 2020, nejpozději však do konce března 2020.

Kde nejlépe uspořádat akci a jaký zvolit program?

Rozsah a dramaturgie vystoupení je zcela v kompetenci škol. Vedle klasického koncertu  hudebního  oddělení  budou  vítány vernisáže, výstavy, přehlídky tanečního souboru, orchestrální koncerty, divadelní představení, průvody či dílny.

Kromě  využití  vlastního  koncertního  sálu ZUŠ  Open  především  doporučuje  realizovat program mimo školní  budovu:  koncertní sál,  kulturní  dům, knihovna,  nemocnice,  sokolovna, veřejný prostor, kostel,  park...

V našem městě je více ZUŠ, je možné se do akce zapojit společně?

V rámci ZUŠ open jsou vítány společné programy napříč obory; přehlídky orchestrů, souborů i sólistů jednotlivých škol či oborová vystoupení.

ZUŠ Open bude nápomocný pro otevření cesty vzájemné spolupráce (propojení mezi školami, finanční podpora, oslovení významných osobností, koordinace časového harmonogramu apod). Je třeba, aby se každá zúčastněná škola přihlásila samostatně, program akce lze sdílet s dalšími školami.

V květnu pravidelně realizujeme absolventské koncerty a soutěže, je možné je do ZUŠ Open přihlásit?

Ano, pokud budou uskutečněny v termínu konání festivalu ZUŠ Open. 

Mohu využít logo a grafické materiály ZUŠ Open?

ZUŠ Open poskytne školám logo a grafické podklady k využití na pozvánkách, webových stránkách školy či dalších propagačních materiálech. 
ZUŠ Open poskytne bannery všem zájemcům ze strany škol.
ZUŠ Open poskytne programovou přílohu krajských vydání Deníku Bohemia a programové letáčky v rámci jednotlivých krajů.

Jakým způsobem mohu během festivalu podpořit jinou organizaci v rámci výzvy ZUŠ Open pomáhá?

V rámci nadcházejícího ročníku bude projekt akcentovat výchovu ke společenské odpovědnosti ZUŠ prostřednictvím umění. Zvláštní mediální pozornost bude upřena na umělecká představení žáků v nemocnicích, domovech seniorů, dětských domovech, benefičním projektům apod.
ZUŠ Open spolupracuje s Charitou ČR. Pokud chcete zorganozovat projekt ve prospěch konkrétní instituce či služby zřizované Charitou, příp. oslovit místní Charitu ke spolupráci, kontaktujte hlavní koordinátorku, anebo přímo zástupce Charity ČR. Přehled kontaktů a informace o organizaci naleznete na www.charita.cz.

Jak bude probíhat rezervace vstupenek na ZUŠ Open?

Veškeré akce ZUŠ Open by měly být veřejné a volně přístupné. V případě omezené kapacity sálu je nutné v programu na svém profilu třeba doplnit informaci o nutnosti rezervace vstupenek.  

Bude do ZUŠ Open osobně angažována pěvkyně Magdalena Kožená?

Magdalena tradičně navštíví tři kraje. V letošním roce osobně podpoří společné projekty škol v teplicích, vysokém Mýtě a Neratově dne 15. května 2020. 

Chci se ještě více zapojit.

Vítáme zapojení regionálních dobrovolných koordinátorů a spolupracovníků především v oblasti propojení s regionem, zapojení místních společenství i vlastní produkce. V případě vašeho zájmu jakýmkoliv způsobem podpořit ZUŠ Open nás kontaktujte.