Termíny

Plán následujícího ročníku:

Krajské společné akce ZUŠ Open a ZUŠ Open pomáhá 2023:

Individuální akce škol zapojené do festivalu lze realizovat kterýkoliv den v době trvání festivalu - tj. mezi 21. 5. a 4. 6. 2023.

PROSÍME - NEZAPOMEŇTE AKCE SVÉ ŠKOLY VČAS REGISTROVAT NA WEBU ZUŠ OPEN - ideálně do konce února 2023, abychom vás stihli zařadit do celostátní propagační kampaně.