Fakultní základní umělecká škola Hudební a taneční fakulty AMU v Praze

Adresa   |   K Brance 72/2, 155 00 Praha
Region   |   Hlavní město Praha
Web   |   www.zuspraha5.cz
Kontaktní e-mail   |   bojana.kljunic@zuspraha5.cz

Charakteristika školy   |   V celé Městské části Praha 13 je ZUŠ ve Stodůlkách jedinou institucí svého druhu, která poskytuje komplexní výchovu a vzdělávání ve všech čtyřech oborech zákl. uměl. vzdělávání. Celkem na škole studuje přes sedm set žáků. Od září 2016 se naše škola stala Fakultní základní uměleckou školou Hudební a taneční fakulty AMU v Praze jako první fakultní škola svého druhu v České republice. Pedagogický sbor školy je plně kvalifikovaný, tvořený jak začínajícími, tak velmi zkušenými pedagogy. V hudebním oboru lze rozvíjet hráčské zkušenosti v celé řadě souborů a orchestrů či pěveckém sboru.
Úspěchy školy   |   Naše škola se aktivně podílí na kulturních akcích celopražského či celostátního významu (např. ZUŠ OPEN, Týden pro umělecké vzdělávání, S bílou holí pro Bílou pastelku atd.), ale také individuálně rozvíjí partnerské vztahy se vzdělávacími institucemi podobného typu v zahraničí. Žáci naší školy se s dobrými výsledky účastní jak českých, tak i zahraničních soutěží (např. „Kleine Tage der Harmonika“ v Německu, „Flautiada“ na Slovensku). Mezi dlouholeté projekty naší ZUŠ patří interní klavírní soutěž „Jak se hraje ve Stodůlkách“, či celopražská soutěžní přehlídka „Pražský akordeon ve Stodůlkách.
Další aktivity školy   |   Cílem pedagogického sboru školy je příprava žáků nejen po stránce umělecké a profesní, ale také při utváření komplexních vloh osobností žáků a rozvoji klíčových kompetencí, které obohatí jejich budoucí život a zvýší jejich společenské uplatnění. Již více než pět let se škola zabývá vzděláváním žáků se specif. poruchami učení a má podrobně vypracovaný koncept společného vzdělávání. Díky svým zkušenostem v této oblasti organizovala škola celopražskou přednášku na Magistrátu hl. města Prahy v roce 2014 a praktické workshopy pro učitele pražských ZUŠ, které se konaly na naší ZUŠ v listopadu 2017.