Církevní husitská  základní umělecká škola Harmonie, o.p.s

Adresa   |   Bílá 1, 160 00 Praha
Region   |   Hlavní město Praha
Web   |   www.zusharmonie.cz
Kontaktní e-mail   |   petra.lipka@seznam.cz
Facebook   |   https://www.facebook.com/search/top/?q=c%C3%ADrkevn%C3%AD%20husitsk%C3%A1%20z%C3%A1kladn%C3%AD%20um%C4%9Bleck%C3%A1%20%C5%A1kola%20harmonie%20o.p.s.&epa=SEARCH_BOX
Jméno ředitele   |   Marek Vávra

Charakteristika školy   |   CH ZUŠ Harmonie svou rodinnou atmosférou mezi pedagogy, žáky a rodiči vytváří vhodný prostor nejen pro výuku uměleckých oborů, ale i pro osobnostní růst budoucích umělců. Naší prioritou je rozvíjet v dětech jejich přirozený talent a probudit v nich radost z vlastního výkonu. Cílem CH ZUŠ Harmonie je stát se moderní školou se spokojenými žáky a absolventy angažujícími se jak na poli amatérských umělců, tak dále pokračujícími na hudebních, tanečních i hereckých konzervatořích.
Úspěchy školy   |   Během školního roku se v Harmonii koná několik větších školních koncertů (Podzimní koncert v Jamm clubu, Benefiční adventní koncert, Mikulášský koncert, Koncert učitelů a jejich žáků, Rodinný koncert, Jarní koncert v Jamm clubu, Závěrečný koncert, Hudebně divadelní podvečer a absolventské koncerty).