Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48, příspěvková organizace

Výstava prací žáků výtvarného oboru MATEŘŠTINOU SE ZUŠkou v ALFA PASÁŽI BRNO

Pořádá   |   Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48, příspěvková organizace
Místo konání akce   |   Poštovská 8c Brno
Datum a čas   |   6. dubna od 10:00— do 16. května od 18:00
Kategorie   |   výstava / vernisáž
Anotace akce

V jedinečných průchozích prostorách funkcionalistického Paláce Alfa v Brně, postaveného podle návrhu významného architekta Bohuslava Fuchse, představují od 7. do 16. května 2021 svou tvorbu desítky mladých výtvarníků – žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48.

Výtvarná výchova dětem nabízí nejen rozvoj kreativity a inovativního myšlení, ale i příležitost k velmi cenné reflexi a sebereflexi. Umění je způsobem komunikace, způsobem poznávání a vyjadřování se ke světu kolem nás, a proto k inspiraci mladých tvůrců z výtvarných ateliérů židenické základní umělecké školy často využíváme současné podněty. Přejeme si, aby se žáci mohli na umění a tvůrčí činnost spolehnout jako na svého dobrého a podnětného průvodce, a to i v současné složité době.

Výtvarný obor ZUŠ Vás srdečně zve – přijďte se pobavit do Alfa pasáže prohlídkou výstavy osobitých ilustrací žáků výtvarných ateliérů ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose inspirovanou slovníkem dnešní mateřštiny. Najděte si cestu do centra Brna, kde si až do 16. května 2021 můžete prohlédnout hravou výstavu našich mladých tvůrců.

Doprovodné akce

Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno,
Došlíkova 48, příspěvková organizace

Telefon  +420 548 212 105
Mobil     +420 774 491 431
E-mail    infozus-brno.cz
Web       www.zus-brno.cz