ZUŠ Střezina

Hradecké Guitarreando 2022

Pořádá   |   ZUŠ Střezina
Místo konání akce   |   Luční 838 Hradec Králové
Datum a čas   |   27. května od 10:00— do 28. května od 18:00
Kategorie   |   hudba
Anotace akce

Národní kytarová soutěž.  Soutěž je vyhlášena pro studenty ZUŠ a amatéry do průměrného věku souboru 21 let. V tomto roce soutěží pouze „čisté“ kytarové soubory od 2 do 9 členů. Povinné skladby nejsou vyhlášeny, soutěžní program však musí být sestaven nejméně ze dvou slohových období. Hra zpaměti není podmínkou. Počet skladeb v daném časovém limitu není omezen.

Doprovodné akce

Karel Šust -  k.sust@strezina.cz

Jitka Hodasová - j.hodasova@strezina.cz