Základní umělecká škola Václava Pichla Bechyně, Klášterní 39

This is your life?!?

Pořádá   |   Základní umělecká škola Václava Pichla Bechyně, Klášterní 39
Místo konání akce   |   Klášterní - zahrada kláštera Bechyně
Datum a čas   |   26. června od 17:30— do 18:30
Kategorie   |   hudba
Anotace akce

V pátek 26. června 2020 v 17,30 hod proběhne v klášterní zahradě nebo v prostorách ZUŠ v Bechyni prezentace práce žáků literárně-dramatického oboru ZUŠ Bechyně. Program bude složen z krátkých reflexí na uplynulé období vzniklých za poslední měsíc a z představení „This is your life!?!“. Toto představení je završením roční spolupráce s Viliamem Dočolomanským a Hanou Varadzinovou z divadla Farma v jeskyni z pražského Centra pro současné umění DOX, se kterými nám bylo ctí pracovat díky stipendijní akademii mentoringu uměleckého vzdělávání MenART.