Irena Pohl Houkalová

„K práci  na projektu mne vedle  osobního vztahu k českým ZUŠkám přivedlo přesvědčení,  že v rámci profesionálního celorepublikového  sdílení  jejich kvalit  -  navíc za aktivní podpory výjimečných osobností  - se  otevírá  další  účinná  cesta  k tomu, aby  školy  dlouhodobě  nacházely  respekt, pozitivní odezvu a podporu  a inspiraci v co nejširším spektru společnosti i mezi sebou.“

Irena  se věnuje  hudbě  od útlého  dětství. Absolvovala  ZUŠ Pelleova (dnešní  ZUŠ Jana  Hanuše  v Praze), 12 let  byla členkou  Kühnova dětského  sboru. Studovala na Pedagogické fakultě UK a dále  zpěv na pražské  HAMU a na Hochschule  für Musik v Karlsruhe. Je držitelkou  ceny  Českého  rozhlasu,  ceny J. Novotné, Ceny Nadace  B. Martinů. Jako sólistka vystoupila v řadě produkcí i několika mezinárodních festivalech v Čechách a v zahraničí. Na svém  kontě  má několik  premier  vokálních  děl.  Vedle  umělecké  činnosti  má taktéž praxi pedagogickou. V posledních letech se profesně  věnuje  především  kontinuální  projektové činnosti  v oblasti  hudebního  managementu. Byla  dlouholetou  členkou  týmu MHF Struny podzimu,  působila  také  v rámci MHF Dvořákova Praha. V Nadačním fondu Magdaleny Kožené pracuje na projektech ZUŠ Open a MenART.

Irena je vdaná a je maminkou tří dětí.