2021 Chléb svatého Antonína

Benefiční koncert Chléb svatého Antonína ve prospěch charitního díla Františkánů, který se uskutečnil18. května 2021. Vystoupili žáci a pedagogové ZUŠ U Půjčovny a Základní umělecké školy Biskupská.
Foto: Jakub Šerých