ZUŠ Open pomáhá - Ukrajině

ZUŠ Open pomáhá - Ukrajině

Datum zveřejnění   |   2. března 2022

Nejen umění potřebuje své filantropy. Ochota pomáhat a podporovat štědrost společnosti vůči potřebným, znevýhodněným, trpícím i směrem k rozvoji dobrého díla je i s ohledem na pandemickou krizi a nyní díky hrůzné realitě války a jejich důsledků stále více potřeba. Níže najdete možnosti, jak se k pomoci můžete připojit.

Celostátní festival ZUŠ Open chce v rámci svého VI. ročníku chce opět akcentovat význam uměleckého vzdělávání směrem k výchově ke společenské odpovědnosti, podpořit základní umělecké školy v realizaci projektů se sociálním přesahem ve prospěch a se zapojením znevýhodněných, podporovat školy v péči o rozvoj uměleckého nadání a vlastní kreativity svých žáků bez limitu specifických potřeb v učení, zdravotního handicapu, sociálního ohrožení či jazykové bariery. Umění spojuje, kultivuje duši a prostřednictvím dětí a mladých lidí přináší naději a přímě svědectví o svém nejhlubším smyslu.

Děkujeme všem základním uměleckým školám, které se nyní podílejí v rámci aktivní pomoci Ukrajině. Seznam koncertů a projektů ZUŠ organizovaných ve prospěch Charity a neziskových organizací pomáhajících přímo v rámci krize na Ukrajině budeme postupně zveřejňovat.

Seznam účtů nevládních organizací, pomáhajících na Ukrajině, naleznete zde:

Charita pro Ukrajinu

 • Organizuje Charita Česká republika.
 • Sbírkový účet 55660022/0800variabilní symbol 104
 • Dárcovské SMS na číslo 87 777DMS CHARITASVET 30, DMS CHARITASVET 60 nebo DMS CHARITASVET 90
 • Více informací ohledně sbírky na stránkách Charity ČR.

Účet Velvyslanectví Ukrajiny v ČR

Velvyslanectví Ukrajiny v ČR disponuje bankovním účtem, na který lze zaslat finanční obnos určený pro následný nákup obranného materiálu. Za shromážděné peníze vybírají obranný materiál, který nejvíce potřebují ozbrojené síly a domobrana Ukrajiny.

Číslo účtu: 304452700/0300

 SOS Ukrajina

 • Organizuje Člověk v tísni.
 • Sbírkový účet: 0093209320/0300
 • Rychlý odkaz na sbírku, kde lze pohodlně a rychle online přispět, zde.

Pomozte Ukrajině s Pamětí národa

 • Organizuje sbírka Paměť národa organizace Post Bellum.
 • Odkaz na online portál na sbírku, kde lze pohodlně přispět, zde.

Pomoc Ukrajině!

 • Nadační fond pomoci ve spolupráci s organizací ADRA spustil sbírku, která chce finanční pomoc smysluplně nabízet lidem zasaženým konfliktem.
 • Přispět lze na účet 4004040040/5500 s variabilním symbolem 222
 • Nebo poslat dárcovskou SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS ZNESNAZE 30, DMS ZNESNAZE 60, DMS ZNESNAZE 90

Informace pro školy: Škola může nemůže zaslat finanční příspěvek ve prospěch organizací ze školního účtu, podpora lze provést následujícím způsobem:

 • prostřednictvím Klubu přátel školy či Rady rodičů
 • prostřednictvím osobního účtu
 • vložením hotovosti na účet organizace či přímo k rukám vedení organizace

Souhrnné informace všech nevládních organizací k možnostem pomoci naleznete zde: www.pomahejukrajine.cz

02log1_charita_1b