Umělecké vzdělávání jako rodinné stříbro ČR - konference v PSP ČR

Umělecké vzdělávání jako rodinné stříbro ČR - konference v PSP ČR

Datum zveřejnění   |   18. dubna 2023

V pátek 14. 4. 2023 se konala v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky konference k tématu uměleckého vzdělávání pod osobní záštitou pana poslance Marka Výborného. Základní umělecké školství bylo jednou z klíčových tematických oblastí.

"Umělecké vzdělávání není jen otázkou rozvoje talentu, ale jeho podstata je celková kultivace, rozvoj sebepřijetí, sebevyjádření, sociálních vztahů, fantazie, vlastní kreativity osobnosti a též významným nástrojem psychohygieny i primární prevence." říká Irena Pohl Houkalová, která celou konferenci připravovala.

Bylo nám velkou ctí mít možnost společně s kolegy prezentovat festival ZUŠ Open, představit průřezová témata, reakce ZUŠ na současné výzvy a principy funkční spolupráce v široké základně ZUŠ napříč celou ČR a též představit Stipendijní Akademii MenART. S velkým zájmem jsme též věnovali pozornost problematice kolegů z konzervatoří, vysokých škol i ZŠ, včetně současně medializovaného tématu revizí RVP.

Přátelská atmosféra setkání i její komorní rozměr přispěly k velmi otevřenému jednání důležitých partnerů jak ze strany ministerstev, tak i ostatních typů uměleckých škol. Pevně doufáme, že se mnohé vyjasněné otázky a vyřčená stanoviska promítnou i do dalších jednání, která budou následovat. 

Konferenci orámovala krásná vystoupení žákyň ZUŠ Kroměříž, ZUŠ Jana Hanuše, Praha 6 a Konzervatoře a střední školy Jana Deyla.