Umělecké vzdělávání u nás

Umělecké vzdělávání u nás

Datum zveřejnění   |   24. září 2016

Umělecké školství je nenahraditelnou součástí procesu dětského zrání. Kromě výuky uměleckých oborů ZUŠky objevují a pěstují v dětech potenciál osobní tvorby a citlivého uměleckého vnímání.

Systém našeho uměleckého vzdělávání ve světě nemá obdoby. 

Děti tráví v ZUŠ svůj volný čas dobrovolnou smysluplnou činností a pravidelnou letitou docházkou rozvíjejí svůj talent postupně a komplexně. Učí se na sobě systematicky pracovat, což v dnešní době orientované spíše na pasivní zábavu potřebují jako sůl. Stejně tak je v době všudypřítomné elektroniky potřeba dětem ukázat sílu společného hudebního projevu a radosti z hudby jako takové.

Dítě získá s uměleckou tvorbou vlastní dlouhodobou zkušenost, a to promění jeho vnímání umění na celý život. Naučí se prakticky trénovat dovednost a zároveň vyjadřovat skrze umění svoje pocity a emoce.