Tisková konference ke startu VII. ročníku

Tisková konference ke startu VII. ročníku

Datum zveřejnění   |   18. května 2023

Ve středu 17. května 2023 se v Rudolfinu uskutečnila tisková konference ke startu VII. ročníku festivalu ZUŠ Open. Hlavními hosty byli Magdalena Kožená a generální ředitel České filharmonie David Mareček.

 

Konference představila široké spektrum programů největší oslavy uměleckého vzdělávání a nejrozsáhlejší kulturní události. Program ZUŠ Open  představila ředitelka festivalu, Irena Pohl Houkalová. Společně s výkonnou ředitelkou Asociace základních uměleckých škol, Ivonou Křivánkovou ( ředitelka ZUŠ Kroměříž)  taktéž médiím představily aktuální výzvy a témata základního uměleckého školství. Mezi řečníky vystoupil taktéž neratovský farář,  Mons. Josef Suchár, zakladatel Sdružení Neratov, které představuje jednu z řady charitativních organizací, se kterými  Nadační fond spolupracuje. "Hluboký smysl umění je přinášení radosti a naděje i na místa, kde se jich mnohdy nedostává. Umění  v podání dětí s různým nadáním, potřebami, ale i zdravotním omezením či handicapem přináší vzájemné porozumění a svědectví o tom, že každý z nás má zde své povolání a nenahraditelné místo.  Přála bych si, aby festival ZUŠ Open přinášel nejen radost z umění našich nadaných žáků a mladých lidí, ale aby byl hybatelem k pozitivním změnám ve společnosti směrem k pomoci potřebným. " říká k cyklu koncertů s podtitulem ZUŠ Open pomáhá Irena Pohl Houkalová.Těšíme se na dny radosti, mimořádných uměleckých zážitků, originálních dramaturgií, premiér, inspirace a především vzájemné sounáležitosti a porozumění.