Registrace programů do ZUŠ Open

Registrace programů do ZUŠ Open

Datum zveřejnění   |   11. května 2021

Již popáté chceme společně se základními uměleckými školami prostřednictvím sdílení radosti a inspirace z jejich práce na celostátní úrovni v rámci festivalu ZUŠ Open pod osobní patronací pěvkyně Magdaleny Kožené  poukázat na výjimečnost unikátního systému ZUŠ v ČR, ale také na nenahraditelný význam uměleckého vzdělávání a výchovy k umění. Koncerty, představení, výstavy, soutěže či inspirativní workshopy nejsou jen nadstavbou činnosti základních uměleckých škol ale její přímou součástí. Stejně tak je to výchova nejmladší generace ke společenské odpovědnosti prostřednictvím umění.  Svědčí o tom programy pro domovy seniorů, nemocnice, dětské domovy a řada dalších.

Čas pandemie již podruhé posunul celostátní přehlídku základních uměleckých škol ve veřejném prostoru do volného termínu až do konce kalendářního roku. I v této složité době připravujeme řadu projektů, spojujícíh více škol či  ve spolupráci s profesionálními kluturními institucemi a výkonnými umělci. V rámci celostátní mediální kampaně chceme poukázat i na význam uměleckého vzdělávání nejen pro rozvoj samotného talentu dětí, ale i pro jeho nenahraditelnost v rámci rozvoje mnoha dalších oblastí a jejich celkové kultivace.

Chcete mít uvedeny své programy v přílohách Deníků ve všech krajích v ČR? 

Využijte možnost registrovat své projekty do první vlny mediální kampaně do 15.5.2021. Těšíme se na sdílení radosti z vaší práce!

Registrujte je po přihlášení na svém profilu. Pokud potřebujete pomoct, obraťte se emailem na %oBl52enW7c-beig_.AhTj.