PODPORUJME UMĚLECKÉ VZDĚLÁNÍ DĚTÍ i V ČASE PANDEMIE

PODPORUJME UMĚLECKÉ VZDĚLÁNÍ DĚTÍ i V ČASE PANDEMIE

Datum zveřejnění   |   12. ledna 2021
Přestože je epidemiologická situace v ČR stále závažná, vedení i učitelé ZUŠ nadále dělají vše pro to, aby své žáky prováděli uměním - hudbou, tancem, divadlem i výtvarnou tvorbou. Víme, a osobně zažíváme, že namotivovat děti k tvůrčí činnosti při distanční výuce je záležitost někdy i nadlidská, přesto se je snaží zaujmout všemi možnými aktivitami. Každý pedagog si hledá cestu ve výuce na dálku svým osobitým přístupem.
Při hledání smyslu jejich práce v tomto těžkém období jsou jím právě samotní žáci. Děkujeme, že jste s námi a podporujete výuku základních uměleckých škol v ČR, které jsou naprostým unikátem v celosvětovém měřítku.
 
My, rodiče, kteří můžeme, zaplaťme úplatu za vzdělávání svým dětem i v druhém školním pololetí.
Při pochybnostech či prožívání nespokojenosti s distanční výukou, která zásadním způsobem limituje výuku uměleckých oborů a přímý lidský kontakt nedokáže z jejich podstaty plnohodnotně nahradit, si vzpomeňme na mimořádnou činnost pedagogů ZUŠ nad rámec běžné výuky - příprava a provázení žáků na koncerty, představení, soutěže, soustředění či mistrovské kurzy. Důkazem této práce a její hodnoty jsou mj. i čtyři proběhlé ročníky celostátního festivalu ZUŠ Open a aktivní účast nadaných žáků spolu s jejich pedagogy v rámci Stipendijní Akademii Menart.
Naše podpora je pro ZUŠky stěžejní a díky tomu, že podporujeme děti a jejich talenty, mohou existovat.