Píšeme ministrům a senátorům

Píšeme ministrům a senátorům

Datum zveřejnění   |   7. října 2020

Jménem celého týmu celostátního festivalu ZUŠ Open a stipendijní Akademie MenART se chceme taktéž vyjádřit k aktuální situaci, kdy základní umělecké školy ve své většině musely plošně přejít na distanční vzdělávání.

Chápeme, že epidemiologická situace je vážná, v daném opatření však neshledáváme s ohledem na provoz jiných výchovně - vzdělávacích zařízení ani obhajitelnou logiku, ani kýžený přínos v boji proti epidemii.

Dnes jsme zaslali otevřený dopis pánům ministrům školství a zdravotnictví a oslovili jsme i vybrané senátory a další politiky. Naši iniciativu podpořila i pěvkyně Magdalena Kožená, patronka nadačního fondu. Chceme se touto cestou připojit k podpoře vedení Asociace základních uměleckých škol (AZUŠ ČR) a jednotlivých základních uměleckých škol v ČR.

OTEVŘENÝ DOPIS k přečtení