Není nám to FUK - Festival umění a kreativity ve vzdělávání

Není nám to FUK - Festival umění a kreativity ve vzdělávání

Datum zveřejnění   |   9. února 2022

Přijměte naše srdečné pozvání na diskusi pro odbornou veřejnost i rodiče s názvem Jak nezabít talent a podpořit jej v zárodku, která se koná v rámci partnerské organizace, Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání v pondělí 21.2. 2022 v 18 hodin v Centru DOX

Umělecké vzdělávání významně přispívá k vyváženému osobnostnímu rozvoji dítěte. České republika má v tomto směru velkou tradici v síti základních uměleckých škol. Rozpoznat talent a včas jej podpořit není snadné a vyžaduje vhodné vedení pedagoga. V Akademii MenART neustále připomínáme myšlenku, že za každým úspěšným žákem stojí minimálně jeden osvícený pedagog. Sdílíme přesvědčení, že právě inspirace pedagogů předními umělci, mistry svých oborů, bude mít pozitivní dopad nejen na pedagogické vedení konkrétních talentovaných dětí, ale i na jejich práci obecně. 

„Talent, to je takový pel na motýlích křídlech, který dostanete od Boha, nikdo jiný vám ho nemůže dát. Ale při neopatrném zacházení vám ho může někdo vzít.“  Ivo Kahánek 

Je nám velkou ctí, že naše pozvání do diskuse přijali:
doc. MgA. Ivo Kahánek, Ph.D, zakládající mentor Akademie MenART, klavírní virtuos, profesor na pražské HAMU,
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych, přední český psychiatr, popularizátor vědy a vysokoškolský pedagog,
MgA. Viliam Dočolomanský, zakladatel a umělecký vedoucí divadelního studia Farma v jeskyni, mentor Akademie MenART,
Mgr.et Mgr. Milan Motl, Ph.D, středoškolský pedagog, sbormistr, předseda Asociace učitelů hudební výchovy, člen odborných rad.

Debatou budou provázet naši kolegové novinářka  Veronika Paroulková, zakladatelka portálu KlasikaPlus a dirigent a skladatel Pavel Trojan, tiskový mluvčí a zástupce ředitele MHF Pražské jaro.
Událost je možné sledovat online na našem fcb nebo se k nám osobně připojit v DOXu. Detaily k rezervaci vstupenek naleznete zde. Bude nám ctí, pokud vás budeme moci na této události osobně přivítat.