Na Českém rozhlase Vltava o ZUŠ i ZUŠ Open

Datum zveřejnění   |   3. června 2021
Základní umělecké školy čelily v čase pandemie mimořádné zkoušce. Bez ohledu na limity distanční výuky však jasně dokázaly svůj význam nejen v rámci svého oboru, ale i významnou činností směrem k psychické podpoře žáků i pomoci veřejnosti. Zatímco řada škol musí tradičně odmítnout mnohé uchazeče, některé čelí úskalí a obávám odlivu žáků. Důvodem není často otázka kvality školy, ale především dopady pandemie na socioekonomickou situaci rodiny. ZUŠ však hledající neúnavně cesty, jak děti prostřednictvím své profesionální práce podpořit. My jsme jim hrdým partnerem. 

Děkujeme Českému rozhlasu Vltava, že se tomuto tématu věnuje. Aktuálně v pořadu Akcent. Záznam můžete vyslechnout na https://vltava.rozhlas.cz/zakladni-umelecke-skoly-se-obavaji-odlivu-zaku-na-leto-nabizeji-treba-bezplatne-8504835?fbclid=IwAR1ll-1QAlQhiBjtPCfQyr0drrckm3qYv48JsCFqXbj9l9WfDRZkS8OZ6YA#player=on

Na otázky Daniela Jägera odpovídají mezzosopranistka Magdalena Kožená, zakladatelka Nadačního fondu na podporu ZUŠ, hlavní koordinátorka projektu ZUŠ Open, Irena Pohl Houkalová a ředitelka Základní umělecké školy ve Vysokém Mýtě, Iva Vrátilová.