Koncerty základních uměleckých škol v Bruselu

Koncerty základních uměleckých škol v Bruselu

Datum zveřejnění   |   10. října 2022

Pod názvem Umění spojuje se 5.  prosince uskuteční v Bruselu slavnostní koncert žáků základních uměleckých škol ČR u příležitosti Českého předsednictví v radě EU., který uzavře prezentaci unikátního systému základního uměleckého školství v ČR ředitelkou celostátního festivalu ZUŠ Open, paní Irenou Pohl Houkalovou ve  veřejném slyšení na půdě Evropského parlamentu.

Rok 2022 byl vyhlášen Evropským rokem mládeže, aby zdůraznil její význam a dal prostor mladým lidem v Evropě. Zároveň Česká republika do konce prosince 2022 předsedá Radě EU. Při této příležitosti se 6. prosince koná závěrečná konference Evropského roku mládeže ve spolupráci Evropského parlamentu, českého předsednictví a Komise. S radostí jsme přijali pozvání paní poslankyně Ing. Michaely Šojdrové , aby základní umělecké školy vystoupily na této konferenci.

Hlavním smyslem koncertu je společná prezentace unikátního systému základního uměleckého školství v ČR v dramaturgii akcentující virtuositu a vášeň nejmladších generace, představující klenoty mistrů české klasické hudby i světových autorů s přesahem do filmové a populární hudby a soudobé autorské tvorby.

Program: A. Dvořák, P. J. Vejvanovský, J.I. Linka, B. Smetana, G. F. Händel, A. Piazolla, M. Tournier, M. Marais. H. Zimmer a další.

Účinkují:

 • Komorní symfonický orchestr ZUŠ Kroměříž Collegium giovane, dirigent Pavel Nikl
 • Dívčí komorní sbor Severáček ZUŠ Liberec, sbormistryně Silvie Langrová
 • Viktor Stocker – akordeon, ZUŠ Havlíčkův Brod
 • Vilém Holásek, Jana Vintrová – violoncello, ZUŠ Teplice
 • Dominik Krayzel – zpěv, Pavla Kovalová – klavír, Zuzana Hodurová – flétna, ZUŠ Marináské hory, Ostrava
 • Žesťový kvartet ZUŠ Jana Hanuše, Praha
 • Dechový sextet ZUŠ Vimperk
 • Karolina Matysová- harfa, ZUŠ Jičín
 • bubeníci ZUŠ Popelka, Praha
 • taneční oddělení ZUŠ Bystré
 • Irena Pohl Houkalová - úvodní slovo, soprán