K vaší pozornosti - doporučené akce

K vaší pozornosti - doporučené akce

Datum zveřejnění   |   17. září 2020

ZUŠky v celé republice opět spojily své síly a připravují velké společně akce v regionech. Přinášíme přehled akcí, které by neměly uniknout vaší pozornosti.

  1. 9. / Vysoké Mýto Hudba jako lék − ZUŠ Open pomáhá ve Vysokém Mýtě

Pořádají školy Pardubického kraje 10.00–18.00 / náměstí Přemysla Otakara II.

Vrcholem akcí v Pardubickém kraji bude celodenní přehlídka souborů škol Pardubického kraje napříč obory na náměstí ve prospěch místní charity. V rámci pestrého programu vystoupí žáci a pedagogové škol v atraktivní dramaturgii souborů, big bandů i tanečních choreografií. Vytvořili taktéž těleso orchestrů a sborů, které společně vystoupí na jednom pódiu v interpretaci autorské písně Davida Lukáše. Jako host si s nimi zazpívá koordinátorka ZUŠ Open, Irena Pohl Houkalová. Programem bude provázet moderátor Hynek Tláskal.

  1. 9. / Neratov ZUŠ Open k svátku sv. Václava v Neratově

Pořádají školy Královéhradeckého a Pardubického kraje 10.00 Poutní mše svatá s hudebním doprovodem  11.30−14.30 Hudební a výtvarné workshopy pro děti a jejich rodiče  15.00 Slavnostní koncert žáků ZUŠ Královéhradeckého a Pardubického kraje, Irena Pohl Houkalová j. h. – soprán

Uměním mladých interpretů ožije nejen kostel Nanebevzetí Panny Marie, ale i celá obec Neratov. Žáci ZUŠ i jejich pedagogové doprovodí poutní mši svatou, kterou bude celebrovat pater Josef Suchár, a nejlepší sólisté a orchestry obou krajů vystoupí na slavnostním koncertě. Cílem tohoto projektu je i poukázat na výjimečnou hodnotu činnosti Sdružení Neratov.

  1. 10. / Liteň TOP ZUŠ Open v Litni

Pořádají školy Středočeského kraje, vystoupí hosté z pražských ZUŠ  15.00–19.00 / Zámek Liteň, Liteň 1

V krásných prostorách zámku Liteň a zámeckého parku chystají školy z regionu bohatý kulturní program napříč obory. Těšte se na odpolední matiné s klasickou hudbou, výtvarné workshopy a výstavu i večerní koncert mladých talentovaných umělců. S mladými interprety vystoupí i řada hostů včetně koordinátorky projektu. Výtěžek z dobrovolného vstupného je určen pro podporu regionální památky.

  1. 10. / Praha Slavnostní absolventské vystoupení stipendistů Akademie MenART

19.00 / NoD, Dlouhá 33, Praha 1

Koncert absolventů II. ročníku Akademie MenART z hudebních tříd Beaty Hlavenkové a Radky Fišarové. V rámci programu zazní autorské skladby mladých interpretů, muzikálové melodie i jazz.

  1. 10. / Praha Slavnostní koncert stipendistů klasických hudebních oborů Akademie MenART

19.00 / Rudolfi num, Sukova síň, Alšovo nábřeží 12, Praha 1

Mladí talentovaní umělci, stipendisté ze skupin Ivo Kahánka, Kateřiny Kněžíkové a Jana Fišera, představí program odrážející jejich vášně a hledání krásy. Těžištěm dramaturgie mladých klavíristů budou klavírní skladby akcentující virtuozitu nejmladší klavírní generace. Nejtalentovanější houslisté představí efektní skladby klasicismu a 1. poloviny 19. století. V podání mladých nadějných pěvců zazní komponovaný cyklus písní A. Dvořáka a J. Křičky.

  1. 11. / Praha Slavnostní koncert ZUŠ Open v katedrále

19.00 / katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, III. nádvoří 48/2, Pražský hrad, Praha 1

Slavnostní koncert ve prospěch Arcidiecézní charity − charitního domu Gloria, pomyslný vrchol letošního celostátního festivalu základních uměleckých škol, na jehož dramaturgii a interpretaci se podílejí žáci a pedagogové ze ZUŠ napříč celou ČR. Společně vystoupí pěvecké sbory, symfonický orchestr a sólisté − stipendisté Akademie MenART. Účinkují: dirigent Jan Kučera, Symfonický orchestr spojených ZUŠ, koncertní mistr – Jiří Pospíchal (ZUŠ Uherské Hradiště), stipendisté Akademie MenART ze skupin Kateřiny Kněžíkové a Radky Fišarové, žesťový soubor spojených ZUŠ pod vedením Josefa Chlupa, Alfréd Habrmann – varhany (ZUŠ J. Hanuše, Praha) Program: Jan Kučera: Svatovítské fanfáry (premiéra) Petr Eben – Truvérská mše

  1. 11. / Praha ZUŠ Open k svátku sv. Martina v Břevnovském klášteře

Pořádají pražské ZUŠ v koordinaci ZUŠ Jana Hanuše 16.15 - Slavnostní koncert duchovní hudby  19.00 - Slavnostní koncert komorních souborů a sólistů v Tereziánském sále

Svátek sv. Martina oslaví pražské školy v rámci vybrané dramaturgie koncertu duchovní hudby, akcentující mistry varhanní tvorby v podání nejmladších talentovaných interpretů. Slavnostní koncert v Tereziánském sále představí pestrou paletu autorů především klasické hudby v podání úspěšných laureátů soutěží i komorních uskupení. Koncert se koná za laskavé podpory Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty a MČ Praha 6. Výtěžek z dobrovolného vstupného je určen ve prospěch charitního díla řádu.

  1. 11. / Ostrava Mladé talenty s Janáčkovou filharmonií

Pořádají Sdružení ZUŠ Moravskoslezského kraje ve spolupráci s Janáčkovou filharmonií Ostrava a ZUŠ Eduarda Marhuly  18.00 / Dům kultury města Ostravy, 28. října 124

Koncert, realizovaný v rámci VII. ročníku festivalu Muziáda, pro vás připravují žáci ZUŠ Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje jako sólisté a tutti hráči, Janáčkova filharmonie Ostrava pod taktovkou dirigenta Marka Šedivého.

  1. 11. / Praha ZUŠ Open pro svatovítské varhany

20.00 / katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, III. nádvoří 48/2, Pražský hrad, Praha 1

V rámci benefičního koncertu v přímém přenosu ČT vystoupí vybraní žáci a pedagogové. Účinkují: dirigent Jan Kučera, Slovácka filharmonie junior (koncertní mistr Jiří Pospíchal, ZUŠ Uherské Hradiště), Pěvecké sbory Campanella Olomouc a Rosénka Veselí nad Moravou, vybraní stipendisté akademie MenART ze skupiny Kateřiny Kněžíkové.