Cesta pastýřů: Advent a Vánoce v Písecké bráně Prahy 6

Cesta pastýřů: Advent a Vánoce v Písecké bráně Prahy 6

Datum zveřejnění   |   20. prosince 2021

Poslední adventní pondělí pozvali žáci a pedagogové Základních uměleckých škol Prahy 6 - ZUŠ Jana Hanuše a ZUŠ Petřiny společně s dětmi a kolegy ZŠ Marjánka, ZŠ Petřiny a MŠ Bílá publikum do Písecké brány, kterou společně  proměnili v živý hudební Betlém.

Komponované pásmo adventních písní a vánočních koled společně s účinkujícími sestavila a nacvičila Irena Pohl Houkalová, která se sama připojila k účinkujícím, jenž oblékli tradiční kostýmy lidových postav. Děkujeme všem malým i větším muzikantům, pastýřům, ovečkám, Panně Marii, svatému Josefovi i třem králům, kteří nás pod ochrannými křídly našich andělů dovedli bezpečně až do místa narození Spasitele.

Děkujeme všem štědrým návštěvníkům, kteří přispěli v rámci dobrovolného příspěvku na vánoční dar ve prospěch Arcidiecézní charita Praha a organizaci  K Srdci klíč v celkové částce 4700,- Kč.  Akce se konala pod osobní záštitou radní pro školství, paní Ing. Marie Kubíkové, za podpory MČ Praha 6 , Římskokatolické farnosti kostela sv. Matěje a faráře, Mons. Matúše Kociána.

Fotografie: Zdeňka Hanáková