Akce se otvírá všem uměleckým oborům

Akce se otvírá všem uměleckým oborům

Datum zveřejnění   |   24. září 2016

V České republice funguje 488 základních uměleckých škol, ve kterých studuje 247 tisíc žáků. Aktuálně nabízejí čtyři základní obory – hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický. 

Na ZUŠ Open se představí všechny tyto obory. Základní školy připravují pěvecké a hudební vystoupení, taneční a divadelní představení i vernisáže výstav prací svých žáků. 

V letech 1961 – 1990 nesly název lidové školy umění. „Lidušky“ a „zušky“ jsou natolik tradiční součástí naší kulturní identity, že jsou a byly chápány společností zcela samozřejmě.