Adventní koncert v Neratově

Adventní koncert v Neratově

Datum zveřejnění   |   20. prosince 2021

Předposlední akcí festivalu ZUŠ Open byl slavnostní koncert, který se uskutečnil v sobotu 19. 12. v Neratově. Koncert propojil umění žáků šesti základních uměleckých škol a profesionálních hudebníků napříč regiony a jeho smyslem je na poslední adventní sobotu přinést posluchačům, poutníkům i obyvatelům poutního místa Neratov především radost a naději. 

Díky štědrosti návštěvníků byla v rámci dobrovolného příspěvku vybrána částka 9 500,- Kč ve prospěch činnosti Sdružení Neratov. Všem dárcům patří velký dík.

Program byl sestaven z náročných skladeb mistrů barokní hudby,  doplněných o staročeské roráty a valašskou lidovou hudbu:

 • Adventní vytrubování – slavnostní fanfáry z kůru kostela (žesťový soubor ZUŠ Vysoké Mýto)
 • Rorátní zpěvy – soubor historické hudby Villanella, ZUŠ U Půjčovny Praha
 • F. Händel – „Meine Seele hört im Sehen“ z cyklu Devět německých árií (Irena Pohl Houkalová – soprán, Jiří Kabát – viola, Iva Vrátilová – cembalo)
 • S. Bach – Preludium ze sónaty č. 3 – NN – kytara (ZUŠ Ústí nad Orlicí)
 • S. Bach -   Fuga in a moll, BWV 1000 – Pavel Hlas – kytara (ped. M. Madžo, ZUŠ Rychnov nad Kněžnou)
 • F. Händel – Vodní hudba – Menuet – Daniela Leitermannová – zobcová flétna (Konzervatoř J. Deyla Praha), Iva Vrátilová – cembalo
 • S. Bach – árie „Schafe können sicher weiden“ – Irena Pohl Houkalová – soprán, Lucie Sochová (Konzervatoř J. Ježka Praha) a Daniela Leitermannová – zobcové flétny, Iva Vrátilová – cembalo
 • Vivaldi – Preludium a corrente – NN – kytara (ZUŠ Ústí nad Orlicí)
 • Dismas Zelenka – Ave deus z oratoria Sub olea pacis et palma virtutis – Irena Pohl Houkalová – soprán, Barbora Axmannová – flétna (ZUŠ Vysoké Mýto, Akademie MenART), N.N.- housle, Jiří Kabát – viola, N.N. – violoncello (ZUŠ Pardubice-Polabiny), Iva Vrátilová – cembalo
 • Adventní pozdravení z Moravy – Cimbálová muzika Strunka (ZUŠ Zlín) - valašské lidové písně 
 • Adeste fideles

Výtěžek koncertu byl věnován Sdružení Neratov na podporu jejich činnosti.

Záznam koncertu můžete zhlédnout zde.