Základní umělecká škola Svitavy

Píseň pro Ukrajinu

Pořádá   |   Základní umělecká škola Svitavy
Místo konání akce   |   Fabrika; multifunkční kulturní centrum Svitavy
Datum a čas   |   17. března od 17:00— do 19:00
Kategorie   |   hudba
Anotace akce

Koncert na podporu strádající Ukrajiny ve spolupráci s Charitou Svitavy.

Účinkují žáci a učitelé hudebního, tanečního a výtvarného oboru ZUŠ Svitavy.

Doprovodné akce

Renata Pechancová; zus@zus.svitavy.cz