Základní umělecká škola Jana Hanuše, Praha 6

ZUŠ Open k svátku sv. Martina v Břevnovském klášteře

Pořádá   |   Základní umělecká škola Jana Hanuše, Praha 6
Web   |   http://www.brevnov.cz/
Místo konání akce   |   Břevnovský klášter, Markétská 1/28 Praha
Datum a čas   |   11. října od 16:00— do 21:00
Kategorie   |   hudba
Anotace akce

Pořádají pražské ZUŠ v koordinaci ZUŠ Jana Hanuše

Svátek sv. Martina oslaví pražské školy v rámci vybrané dramaturgie koncertu duchovní hudby, akcentující mistry varhanní tvorby v podání nejmladších talentovaných interpretů.

Slavnostní koncert v Tereziánském sále představí pestrou paletu autorů především klasické hudby v podání úspěšných laureátů soutěží i komorních uskupení. Koncert se koná za laskavé podpory Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty a MČ Praha 6. Výtěžek z dobrovolného vstupného je určen ve prospěch charitního díla řádu.

16:15 - Slavnostní koncert duchovní hudby

19:00 - Slavnostní koncert komorních souborů a sólistů v Tereziánském sále

OZ_pozvanky_210x99mm_2020_Brevnov