Pavel Borský

Pavel začal svůj hudební a divadelní  talent rozvíjet nejprve v dětském  národopisném  souboru Brněnský Valášek, kde sólově zpíval i tancoval. Poté začal studovat hru na violoncello  v ZUŠ Veveří Brno, kde později také získával i svoje první pedagogické zkušenosti.  Ve studiu  hry na violoncello  pokračoval na brněnské konzervatoři ve třídě prof. Václava Horáka. Po absolutoriu konzervatoře se začal  zajímat o divadlo a zpěv a několik let účinkoval jako host v muzikálových představeních v Městském  divadle  Brno.

Studium operního zpěvu začal na Janáčkově akademii v Brně a dokončil na Vysoké škole múzických umení  v Bratislavě pod vedením doc. Magdaleny  Blahušiakové. V současné  době je jeho hlavní  činností pozice zástupce  ředitelky ZUŠ Vítězslavy Kaprálové Brno, kde učí violoncello  a zpěv.  Příležitostně  se věnuje  také  hlasovému poradenství  pro dospělé  a hlasové  rehabilitaci,  zejména  u dětí. Je členem smyčcového kvarteta  Indigo  Quartet.