Inspirujte se

  • společné akce škol v rámci jednotlivých krajů a měst,
  • města žijí uměním - akce škol prezentující kreativním způsobem všechny obory školy s využitím potenciálu města,
  • tématické programy - Den dětí, po stopách významných uměleckých osobností, výlety do historie, výročí, programy se sociálním přesahem, charitativní akce,
  • programy s aktivní podporou výkonných umělců, kulturních institucí, spolupořadatelství s uměleckými festivaly,
  • open-air happeningy, průvody, regionální slavnosti a folklór, zahradní slavnosti, koncerty, divadlo a muzikál, taneční přehlídky, fotografie, vernisáže, site-specific projekty, tvůrčí dílny, programy pro školy, školky, dětské domovy a domovy seniorů
  • přehlídky finalistů celostátních soutěží a talentů regionu,
  • ZUŠ Open ve Valdštejnské zahradě Senátu Parlamentu ČR,
  • výstavy na krajských úřadech,
  • ZUŠ Open na MHF Pražské jaro, Zlín Film Fest, Concentus Moraviae, Struny dětem.