Podpora osobností

Garanti projektu:

Alice Nellis (literárně dramatický obor)

Maxim Velčovský (výtvarný obor)

Jiří a Otto Bubeníčkovi (taneční obor)

Děkujeme všem osobnostem níže, které podporují celorepublikový happening ZUŠ Open. 

 

 

Magdalena Kožená

Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat,“