Za podpory

Pořádájí 

nfMAGDALENY_logotyp color 

a základní umělecké školy v ČR


ZUŠ open 2017


Partner

  Klasifikace - nejrozšířenější software pro ZUŠlogo-bhf-ctverec

 


Ve spolupráci  

  Asociace základních hudebních škol ČR       svaz

 


Za podpory

                                    SUPRAPHON       Pražské jaro      Dopravni_podnik_

Filharmonie Brno

Filharmonie Zlín

Hudební festival L. van Beethovena

Janáčkova konzervatoř v Ostravě

Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež

MHF 13 měst Concentus Moraviae

Mozartovy děti

Severočeská filharmonie Teplice

Struny dětem v Minoru

ZUŠKA?ZUŠKA!

Vizus

 


Záštity

Mgr. Daniel Herman
ministr kultury ČR

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

Doc. Jan Hančil
rektor Akademie múzických umění v Praze

Prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D.
rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

Mgr. František Lukl, MPA
předseda Svazu měst a obcí ČR

 


Regionální záštity

  Mgr. Jana Vildumetzová
hejtmanka Karlovarského kraje

Jiří Čunek
hejtman Zlínského kraje

Magdalena Kožená

Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat,“