ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě

Vratislavovo náměstí 121
59231 Nové Město na Moravě
Region: Vysočina

zus.nmnm.cz
Kontaktní e-mail: eva.mosnerova@zus.nmnm.cz

Magdalena Kožená

Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat,“