Nadační fond Magdaleny Kožené

  • Na svoje náklady zajistí velkou celorepublikovou profesionální mediální kampaň.

  • Na svoje náklady zajistí základní propagační materiály všem zapojeným školám.

  • Na svoje náklady zajistí propagaci práce všech škol prostřednictvím webových stránek projektu.

  • V rámci II. ročníku celostátního happeningu základních uměleckých škol přináší pro zapojené školy novou platformu pro sdílení výsledků jejich práce Salon ZUŠ.

  • Osloví ke spolupráci vedení měst a obcí pro podporu projektů realizovaných mimo prostory škol.

  • Pro den ZUŠ Open 24. 5. 2018 přitáhne pozornost médií i veřejnosti.

  • Magdalena Kožená je spolu s garanty jednotlivých oborů – Alicí Nellis, Ottou a Jiřím Bubeníčkovými a Maximem Velčovským - připravena v rámci svých časových možností k aktivní účasti na celém projektu i k osobní návštěvě vybraných míst konání ZUŠ Open.

  • Podpoří školy v navázání spolupráce v rámci ZUŠ Open s profesionálními uměleckými institucemi a festivaly.

  • Osloví k podpoře další významné umělecké osobnosti všech oborů (hudebníky, herce, výtvarníky, tanečníky apod.).

Magdalena Kožená

Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat,“