Nadační fond Magdaleny Kožené

 

Na svoje náklady zajistí velkou celorepublikovou profesionální mediální kampaň.

Osloví ke spolupráci vedení měst a obcí pro podporu realizace projektů škol dne 24. 5. 2018 mimo jejich prostory.

Osloví k podpoře další významné umělecké osobnosti všech oborů HO, TO, VO, LDO, tedy hudebníky, herce, výtvarníky i tanečníky.

Pro den ZUŠ Open 24. 5. 2018 přitáhne pozornost médií i veřejnosti.

Školy přihlášené do ZUŠ Open se budou objevovat na webových stránkách ZUŠ Open na mapě. Společně tak můžeme sledovat, jak narůstá počet škol zapojených do tohoto projektu. Čím více škol, tím větší význam projektu a větší zájem veřejnosti, dárců i partnerů.

Magdalena Kožená je připravena v rámci svých časových možností k aktivní účasti na celém projektu i k osobní návštěvě některých škol. 

Více o Nadačním fondu Magdaleny Kožené zde.

 Nadační fond Magdaleny Kožené

 

Magdalena Kožená

Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat,“